Truckfan Nieuwsposter


Foto's
5260
Video's
0
Topics
0
Reacties
953
Stemmen
92
Volgers
3

Over mij

Leeftijd: 53jr
Laatst online: 1d geleden

Geen bot! Maar wel verantwoordelijk voor het posten van nieuwsberichten en persfoto's op truckfan.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


28 Sep 2023

Sectormonitor 2e kwartaal: Uitdagingen op de arbeidsmarkt nemen toe

Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek toenemen. Ondernemers blijven personeelstekorten houden. Er zijn minder vrachtwagenchauffeurs als gevolg van een lagere instroom die ook nog eens lager is dan de uitstroom. Bovendien is er sprake van omzetdalingen en een toegenomen aantal faillissementen.


STL: “In het voorjaar van 2023 vroegen we ondernemers in de transport- en logistiek sector wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor de komende twee jaar. Dit levert het inzicht op dat de focus ligt op het behoud van de huidige omzet, het veiligstellen van werk en klanten, en het aanpakken van de voortdurende uitdagingen bij het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Opvallend daarbij is dat in vergelijking met het voorgaande jaar het behoud van de huidige omzet en werk vaker als cruciaal worden benoemd, terwijl het vinden van geschikt personeel minder vaak wordt genoemd.”


Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

In het tweede kwartaal van 2023 was de omzet in het goederenvervoer over de weg 3,7 procent lager t.o.v. van vorig jaar. Dit komt volgens het CBS onder andere doordat er minder werd geproduceerd in de industrie, de bouw achterbleef en de internationale handel terugliep. In logistieke dienstverlening daalt de omzet met –14,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (CBS, 2023).
Het aantal openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs blijft eind Q2 min of meer stabiel t.o.v. voorgaande kwartalen (ruim 8.000). Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal openstaande vacatures hoger. De arbeidsmarkt voor chauffeurs blijft in meeste regio’s zeer krap (meer vacatures dan werkzoekende chauffeurs). Voor beroepsgroepen verwant aan transport en logistiek ligt aantal openstaande vacatures wat lager dan vorig jaar.
Volgens het CBS zijn ondernemers in de zogenaamde categorie ‘Vervoer over land’ begin Q3 per saldo negatief over economisch klimaat in de afgelopen 3 maanden. En voor de komende 3 maanden zijn hun verwachtingen minder positief. Overigens laat het CBS sinds kort informatie alleen nog categorie-overstijgend zien voor alle landvervoer samen (goederen en personen, weg en spoor) en is niet meer beschikbaar op de categorie goederenvervoer. Hierdoor zijn de resultaten van deze indicatoren niet één op één vergelijkbaar met die in de voorgaande Sectormonitoren. Ruim 6 op de 10 bedrijven in Vervoer over land is actief in goederenvervoer over de weg.
Het aandeel ondernemers Vervoer over land dat een belemmering ervaart door tekort aan personeel neemt af ten opzichte van vorig jaar (65% in juli 2023 t.o.v. 79% in juli 2023). Onder de ondernemers binnen logistieke dienstverlening is het aandeel 42% begin Q3. Volgens het CBS geven veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland aan last te hebben van een personeelstekort; gemiddeld is dat 41%.

De instroom van werknemers in de WW is in juli 2023 voor chauffeurs en transportplanners en logistiek medewerkers lager dan in juni en lager t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (119 vrachtwagenchauffeurs en 202 transportplanners/logistiek medewerkers in 2023 tegen 114 vrachtwagenchauffeurs en 183 transportplanners/logistiek medewerkers in juli 2022).
Landelijk ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in juli ook lager dan in juni en juli vorig jaar (-0,4 procent). Sinds mei 2023 schommelt het aantal WW-uitkeringen tussen de 151 en 153 duizend. In de eerste helft van 2023 bleef de werkloosheid vrij stabiel (CBS/UWV, 2023).


Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:


Het aantal bedrijven is nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder (7.525 bedrijven in 2023-Q2 tegen 7.527 in 2022-Q2). Ten opzichte van vorige kwartalen neemt het aantal bedrijven wel licht af. Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf ligt op een hoger niveau dan vorig jaar (22,4 in 2023-Q2 tegen 22,0 in 2022-Q2).

In 2023-Q2 is het aantal faillissementen bijna twee keer zo hoog als vorig jaar (40 in 2023-Q2 tegen 21 in 2022-Q2). Het aantal is ook hoger dan in de voorgaande kwartalen. In heel 2022 gingen in de sector meer bedrijven failliet dan in 2021 (78 bedrijven tegen 62). Het aantal faillissementen lag wel lager dan in jaren voor 2021.

Vanaf september 2022 loopt landelijk het aantal faillissementen na een laagterecord in augustus weer op. Het aantal faillissementen ligt vanaf dat moment onafgebroken elke maand hoger dan in dezelfde maand vorig jaar (CBS, 2023).


Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 168.405 in 2023-Q2 (tegen 165.684 in 2022-Q2). Het aantal werknemers neemt toe t.o.v. vorig jaar (+1,6% t.o.v. 2022-Q2) en neemt af t.o.v. vorig kwartaal. Het aantal chauffeurs neemt af t.o.v. vorig jaar, en vorig kwartaal. Er zijn 92.884 chauffeurs in 2023-Q2 (en 93.682 in 2022-Q2). De instroom van chauffeurs ligt lager dan vorig jaar en de uitstroom ligt boven de instroom (net als in het eerste kwartaal).
In 2023-Q2 is de instroom van het totaal aantal werknemers 6.614 en de uitstroom 5.896. Instroom en uitstroom liggen lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en lager dan in het voorgaande kwartaal. 62% van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 20 jaar en bij de uitstroom op 67 jaar.

De pensioenuitstroom van werknemers lag in 2022 hoger dan in 2021. Vooral de pensioenuitstroom van chauffeurs nam toe. De uitstroom van werknemers vanwege bedrijfsbeëindiging en faillissementen lag in 2022 ook hoger dan het jaar ervoor (in 2022 stroomden 246 werknemers uit vanwege bedrijfsbeëindiging tegen 173 in 2021). Landelijk lag het aantal bedrijfsopheffingen volgens CBS in 2022 een stuk hoger dan in de voorgaande jaren (CBS, 2022).
De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt ten opzichte van vorig jaar (39,4 in 2023-Q2 en 39,9 in 2022-Q2). Sinds 2016 is er sprake van een dalende trend. Gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder, is ruim 45,3 jaar in 2023-Q2 (was 44,9 in 2022-Q2).

Het aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe met 1,7% (56% in 2023-Q2 tegen 54,3% in 2022-Q2). Ruim 12% van chauffeurs werkt parttime, dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

0 reacties

26 Sep 2023

15.000e zij-instromer aan de slag als vrachtwagenchauffeur

In het zij-instroomtraject om een vrachtwagenchauffeur te worden, is een mooie mijlpaal bereikt met Marco Wassink als het 15.000ste succesverhaal. Hieruit blijkt dat de sectorale campagne ‘www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl’ een waardevol middel is om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken en individuele dromen te verwezenlijken.


Sociale partners in de sector transport en logistiek (TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen) zetten onder andere de campagne ‘ikwordvrachtwagenchauffeur.nl’ in om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. De uitvoering van de campagne is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en wordt mogelijk gemaakt door SOOB, het O&O fonds voor de sector.

Marco Wassink is 15.000ste zij-instromer

Marco Wassink, voorheen actief in de verkoop van luxe badkamers gedurende 25 jaar, heeft succesvol de overstap gemaakt naar het beroep van vrachtwagenchauffeur via het zij-instroomtraject van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). In januari 2023 ging hij aan de slag bij Veldhuizen Transport. Hij klom op van een bakwagen naar een trekker-opleggercombinatie, altijd begeleid door een mentorchauffeur. Marco benadrukt de uitdagingen die hij tegenkwam bij zijn omscholing: "Na zoveel jaren in de schoolbanken zitten, viel niet mee, maar ik wilde alles in één keer halen, wat uiteindelijk gelukt is." In zijn nieuwe functie geniet Marco van afwisselend werk en bezoekt hij prachtige locaties. Marco concludeert: "De keuze om vrachtwagenchauffeur te worden, was de beste beslissing die ik kon nemen. Ik ben erg blij met mijn keuze en raad iedereen aan om dezelfde stap te zetten."


Inspelen op veranderende tijden

Transportbedrijf Van Veldhuizen Logistiek uit Veenendaal had de eer om de 15.000ste zij-instromer van het traject te verwelkomen. Operationeel directeur Marc van Veldhuizen: “Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is een wijdverspreid probleem in Nederland, waardoor ondernemers creatieve manieren moeten vinden om nieuw personeel aan te trekken. Vroeger kwamen chauffeurs vaak via persoonlijke netwerken binnen, maar die tijden zijn veranderd. Nu moeten we investeren in het aantrekken en opleiden van hoogwaardig personeel. Daarom werken we met bbl-leerlingen en zoeken we naar getalenteerde individuen buiten onze sector. Het STL zij-instroomtraject helpt ons om nieuw, gemotiveerd personeel te vinden en op te leiden. Zo zijn we in contact gekomen met Marco Wassink. We hadden er meteen een goed gevoel bij en hebben hard gewerkt om hem in ons team te verwelkomen, omdat we geloven dat een chauffeur ons visitekaartje is."


Overstap realiseren met subsidie en baangarantie

Werken als vrachtwagenchauffeur in de sector transport en logistiek betekent werken in een sector die ertoe doet: het is een vitaal beroep. De vrijheid, zelfstandigheid, baanzekerheid en de afwisseling maken het beroep aantrekkelijk voor een bredere groep mensen. Het is een baan van deze tijd in een dynamische sector met zekerheid voor de toekomst. Om de drempel van het lesgeld te verlagen is er een flinke vergoeding beschikbaar waarbij je maximaal 15% van het lesgeld voor de opleiding Chauffeur beroepsgoederenvervoer zelf moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld ook rijlessen voor het behalen van je C(E) rijbewijs. En door het aanbieden van een baangarantie bij een toekomstige werkgever wil de sector de keuze nog verder vergemakkelijken. Na je opleiding ga je dan direct aan de slag. Inmiddels hebben honderden transportbedrijven gebruikgemaakt van de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden.


Ook vrachtwagenchauffeur worden?

Werken als vrachtwagenchauffeur in de sector transport en logistiek is werken in een sector die ertoe doet: het is een vitaal beroep. We staan nooit stil. Het werk is er altijd. En dat blijft ook zo. We heten je van harte welkom om in onze sector aan de slag te gaan. Pak jij die kans?

0 reacties

24 Sep 2023

4WD festival 2023: Leuk om te doen

Op de crossbaan in het Brabantse Berghem organiseerde het tijdschrift 4wd magazine hun festival voor mensen die van modder en zand houden. Nu voelde ik (Martijn) me daardoor aangesproken en ging op uitnodiging van de organisatie daar een kijkje nemen. In de ochtend reed een aantal snelle terreinwagens hun rondjes over de baan, varierend van side by sides tot een paar hele dikke en op een goeie manier luide MAN trucks. Na de lunch was het circuit voor de mensen die met hun eigen terreinwagens rondjes over de baan mochten draaien en ook daar een flinke variatie. Van speciaal gebouwde

0 reacties

20 Sep 2023

Betaalbare mobiliteit noodzakelijk voor bestaanszekerheid van Nederlanders

"Je hebt niets aan verhoging van de koopkracht als je vervolgens leegloopt op je vervoerskosten."
Betaalbare mobiliteit is een belangrijke pijler onder bestaanszekerheid van Nederlanders en noodzakelijk om mee te draaien in de maatschappij. Dit stelt Frits van Bruggen, voorzitter Koninklijke RAI Vereniging, in een reactie op de plannen voor 2024 van het demissionair kabinet. “Een nieuw kabinet moet het maatschappelijk belang van (duurzame) mobiliteit bewaken en daarin investeren. Je hebt niets aan verhoging van de koopkracht als je vervolgens leegloopt op je vervoerskosten. (Duurzame) mobiliteit dreigt onbetaalbaar te worden voor Nederlanders.”

Blijf elektrische auto stimuleren

De onduidelijkheid over en de hoogte van de autobelastingen voor de periode na 2025 schrikt de consument af en stopt de vergroening. “De subsidie voor aanschaf van elektrische auto’s wordt afgebouwd en is straks alleen beschikbaar voor tweedehands elektrische voertuigen. En om een volwassen aanbod tweedehands elektrische auto’s te creëren is juist de komende jaren stimulering van nieuwe elektrische auto’s noodzakelijk.” Daarom pleit RAI Vereniging voor het doortrekken van onder meer subsidies.

Aandacht voor tweewielers

RAI Vereniging wil ook dat de inzet van elektrische scooters en fietsen over korte tot middellange afstanden wordt vergroot. De leaseregeling voor fietsen is dit jaar al vereenvoudigd, de laatste etappe naar een succesvolle inzet van de lease is het behoud van een kilometervergoeding. Verder moet er meer aandacht naar het stimuleren van elektrische scooters en de inzet van (elektrische) motorfietsen. Het zijn ideale vervoersopties voor woon-werkverkeer in en rondom de stad. Door net als in andere landen in Europa de rijbewijseisen voor motorfietsen te verlagen, verlaag je de drempel om op de motor te stappen. “Een kans voor open doel om de filedruk te verlagen en de uitstoot te verminderen.”

Meer subsidie voor zero emissie vrachtwagens

Het is goed nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidiepot voor zero-emissie vrachtwagens aanvult met 27 miljoen. “Veel ondernemers willen de overstap maken, maar lopen vast op de investering in duurzaam vervoer. Bij vorige subsidierondes, was de pot binnen één dag al overschreven. Bewijs dat subsidiering essentieel is voor een soepele transitie.” Het ministerie heeft uitgerekend dat met het nieuwe subsidiebedrag ruim 750 elektrische vrachtwagens straks de weg op kunnen. Een mooie stap voorwaarts, maar meer is nodig.

BPM op bestelwagens terugdraaien

Het afschaffen van belastingvrijstelling op een nieuwe fossiele bestelwagens per 2025 blijft een doorn in het oog. RAI Vereniging wil deze vrijstelling behouden. Een bestelwagen is voor ondernemers een noodzakelijk gereedschap, iets waar geen luxe belasting op geheven moet worden. Een BPM-heffing op bestelwagens leidt bovendien tot extra import van tweedehands bestelwagens met een negatief gevolg voor de CO2-uitstoot. “De bpm-verhoging moet van tafel.”

Investeren in laadinfrastructuur

Een keiharde randvoorwaarde voor meer ingroei van elektrische bedrijfswagens is dat de laadinfrastructuur en toereikende netcapaciteit goed geregeld zijn. Zeker voor de zero-emissie zones die vanaf 1 januari 2025 ingaan. “Een jaar geleden sloeg ik het laadpaalalarm. De overheid zet stappen, maar het moet sneller om de transitie te faciliteren.”

Ruimte voor hernieuwbare brandstoffen

“Het is goed dat het kabinet meer ruimte maakt voor hernieuwbare brandstoffen. We zien aanvullend nog meer potentieel om het gebruik hiervan te vergroten en direct bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. We vragen aan de overheid om een permanente accijnsverlaging op schonere hernieuwbare brandstoffen, zoals synthetische benzine. Hierdoor gaan de kosten voor deze brandstoffen omlaag, stimuleer je het gebruik en wordt meer CO2 bespaard. Ook het verder verhogen van het bijmengplafond van hernieuwbare brandstoffen gaat veel uitstoot schelen.”

0 reacties


Flix en Scania kondigen een langdurige samenwerking aan om het gebruik van biogas in busreizen te verbeteren

Amsterdam/Brussels, 23/09/19 – Ter gelegenheid van de Europese Mobiliteitsweek 2023 kondigen Flix en Scania een langdurige samenwerking aan om duurzamere langeafstandsreizen mogelijk te maken. De twee bedrijven zien deze samenwerking als een kans om de groene transitie in mobiliteit te versnellen door nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de benodigde infrastructuur plannen te beïnvloeden.

Als eerste doelstelling willen de twee bedrijven tot 50 LNG-touringcars (Liquefied Gas) van de Flix-buspartners in hun vloot uitrusten. De gebruikte technologieën, ontwikkeld en geproduceerd door Scania, zijn ontworpen om het gebruik van LNG en Bio-LNG (LBG) te combinerenen daarmee de overgang naar de meest duurzame gasoplossing te versoepelen.

In de beginfase van het project zullen de bussen rijden op verschillende brandstofmixen van bio- en fossiele oorsprong. Het doel van het project is om het aandeel bio-LNG (LBG) uit organisch afval in dergelijke mengsels geleidelijk te vergroten totdat de touringcars volledig op bio-LNG rijden, wat resulteert in een verwachte CO2-emissiereductie van gemiddeld ongeveer 80%. Dit doel past in het kader van Flix' langetermijndoelstelling van koolstofneutraliteit.

De bouw van deze bussen is naar verwachting eind 2025 afgerond. Irizar, een wereldwijde bus- en touringcarfabrikant, integreert de Irizar i6s Efficient met het Scania-chassis.

Scania's eerdere ervaring met biogasbussen heeft het al mogelijk gemaakt om de CO2 uitstoot sterk te verminderen in vergelijking met diesel, samen met het verlagen van het geluid, terwijl nog steeds wordt vertrouwd op het vermogen en koppel van gelijkwaardige dieselmotoren. Deze voordelen maken biogas een haalbare en circulaire optie voor bedrijven die lange afstanden afleggen en die hun duurzame prestaties willen verbeteren.


Terwijl steeds meer exploitanten in het lokale openbaar vervoer zich aansluiten bij de strijd tegen klimaatverandering door schone energiebronnen te omarmen, is er nog steeds geen technologie die emissievrij busvervoer over lange afstanden mogelijk maakt. Daarom wordt het steeds belangrijker voor bedrijven in die industrie om het probleem van verkeersvervuiling aan te pakken en effectieve manieren te vinden, zoals biogastechnologieën, om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Biogas: waarom en wat zijn de voordelen?

Het gebruik van biogas heeft verschillende voordelen, zowel op milieu- als op sociaal en economisch vlak. Deze groeiende markt creëert banen en door rioolwater en afval te hergebruiken om brandstof te produceren, verbetert het de energiezekerheid, waardoor biogas zich onderscheidt als een circulaire, duurzame oplossing die de samenleving als geheel positief kan beïnvloeden, bovenop de exploitanten zelf vanwege de lagere operationele kosten.

Daarom kan biogas een essentieel instrument zijn voor het koolstofvrij maken van zwaar transport, maar ook voor de algehele duurzaamheid van de sector zelf. Dit is in overeenstemming met de allesomvattende ESG-visie die Flix en Scania delen, een visie die niet alleen de milieuaspecten behandelt, maar ook de sociale en economische impact van iemands overkoepelende bedrijfsactiviteiten.

In overeenstemming met zijn technologieneutrale houding, samen met biogas, onderzoekt Flix momenteel ook andere oplossingen voor langeafstandsreizen om samen met zijn buspartners te implementeren.


Fabian Stenger, Chief Operating Officer bij Flix, licht toe: "We willen graag elke haalbare kans aangrijpen om onze ecologische voetafdruk op het milieu te verkleinen, waarbij de transformatie van het wagenpark cruciaal is. Scania is een uiterst waardevolle partner voor Flix en onze bus operators, die het bedrijf in verschillende landen aanvoeren, en we zijn blij dat we kunnen vertrouwen op hun langetermijnexpertise en knowhow om bij te dragen aan het hervormen van langeafstandsmobiliteit ».

Johanna Salomonsson Lind, SVP en Head of People Transport Solutions bij Scania, voegt toe: "Onze ambitie is om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzaam transport, en deze samenwerking met Flix is een belangrijke stap in die richting. Biogasoplossingen zijn echt circulair en ze zijn hier en nu te implementeren, waardoor ze vandaag een duurzame oplossing bieden die voldoet aan de klimaatdoelstellingen en de sociale verantwoordelijkheid versterkt. ».

0 reacties

17 Sep 2023

Nieuwe Tekno modellen week 37 2023

Vanaf vandaag zijn er weer een paar hele mooie nieuwe modellen te koop bij Tekno. Via tekno.nl zijn deze te bestellen. Maik Terpe. Van der Hout. Ruud Sneepels. Daarnaast zijn er ook enkele modellen aangekondigd die er aan zitten te komen en nu al gereserveerd kunnen worden: STAS Kipper. Forsgards. Sascha Berthold. Garnham. Tekno Basis Volvo FH16 5th gen. Uhlens. Wilma van de Werken. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Tekno.

0 reacties