Verdienmodel

Foto's van verdienmodel

Verdienmodel nieuws

Verduurzaming landbouw: nu ook gunstige leningen voor akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw

14-05-2024 - Per 15 mei breidt Rabobank het aanbod aan gunstige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw uit. Voortaan kunnen ook agrarische bedrijven in akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw hun verduurzamingsplannen met korting financieren bij Rabobank. Rabobank wil met deze gunstige financieringen bijdragen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Sinds najaar 2023 waren deze voordelige leningen al beschikbaar voor veehouderijen. Ruim 400 agrarische ondernemingen maken hier inmiddels gebruik van, vooral (80%) om de bedrijfsvoering te extensiveren.

Verschillende kortingen mogelijk

Rabobank denkt dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector in 2040 in evenwicht met de omgeving voedsel zal produceren (lees meer in agrofoodvisie 2040). De verwachting is dan ook dat agrarische ondernemers verder gaan verduurzamen en daarvoor hebben zij geld nodig. Bijvoorbeeld om te innoveren, te extensiveren of om hun bedrijf (deels) om te schakelen. Rabobank wil na veehouders nu ook akkerbouwers en tuinders, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Dit is altijd maatwerk. Zo rekent Rabobank bijvoorbeeld minder rente of klanten hoeven tijdelijk niets af te lossen. Ondernemers krijgen daarmee financieel ruimte om hun bedrijf aan te passen. Rabobank heeft tot 2030 in elk geval 3 miljard euro beschikbaar voor deze duurzame leningen.

Gezonde bodem, waterkwaliteit en innovatie essentieel voor akkerbouw en (glas)tuinbouw

De uitbreiding van de gunstige financieringen vindt Rabobank ook voor de akkerbouw, glastuinbouw en (open) tuinbouw belangrijk. Een gezonde bodem, weerbare teelten, schoon water en efficiënt gebruik daarvan, zijn namelijk essentieel voor de voedselvoorziening én nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom wil de bank de doorontwikkeling van extensivering en precisielandbouw stimuleren. Efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting, door plaatsspecifieke toediening met nieuwe technieken zoals GPS, bodemscans en machines, helpt om de bodem gezonder en de teelt klimaatvriendelijker te maken.

Behalve financiering ook kennis en netwerk

In de rol van financier, sparring- en kennispartner helpt Rabobank agrarisch ondernemers bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Niet alleen draagt de bank financiële oplossingen aan, het deelt actief sectorspecifieke kennis en brengt partijen in de voedselketen met elkaar in contact om tot nieuwe oplossingen te komen. Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank: “Een goed voorbeeld is de grootste producent van aardappelproducten ter wereld, McCain. Samen met McCain ontwikkelde Rabobank een programma om akkerbouwers financieel een duwtje in de rug te geven om over te stappen op regeneratieve landbouw. In Nederland leveren zo’n 400 akkerbouwers aan McCain, waaronder ook klanten van Rabobank. Deze klanten komen in aanmerking voor nieuwe aantrekkelijke rentekorting op apparatuur die nodig is voor regeneratieve landbouw.”

Nieuwsgrazer

Boeren zijn de basis van het Nederlandse cultuurlandschap

28-03-2024 - Voor Marije Klever is biodiversiteit de basis voor de veerkracht van het platteland. Ze is melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur. Ze is voorstander van natuurinclusieve landbouw en gelooft dat het stimuleren van biodiversiteit de sleutel is tot een duurzaam landbouwsysteem. Daar zijn boeren voor nodig en een verdienmodel.

Nieuwsgrazer

Hoe erg zou het zijn als we stoppen met veeteelt?

16-03-2024 -

Quote:
De boeren in ons land hebben het moeilijk. Regels over stikstof en duurzaamheid dwingen ze om na te denken over hun verdienmodel en hun toekomst. Hoe erg zou het zijn als alle veeboeren ermee op zouden houden? We zullen in ieder geval niet verhongeren.

Twentsch Land

Nog meer Verdienmodel nieuws

Datum Onderwerp Reacties
15-03-2024 Het verhaal van een Piekbelaster 76 reacties
14-03-2024 Die eigenzinnige boeren hadden toen niet door dat het zo snel zou lopen, maar dat ene probleem blijft 2 reacties
07-03-2024 Hoe uitzendbureaus flink verdienen aan arbeidsmigranten 0 reacties
20-02-2024 Onderzoek bij 45 boeren: verdienmodel natuurinclusieve melkveehouderij mogelijk 0 reacties
08-02-2024 Nieuw transportbedrijf start met twee Volvo FH Electrics en nul klanten…  - Transport & Logistiek 0 reacties
03-02-2024 Oproep 34 reacties
02-02-2024 #probleemoplosser – Pieter van der Valk 0 reacties
31-01-2024 Europa staat op zijn kop ! 1 reactie
22-01-2024 Ook natuurinclusief bedrijf worstelt met landbouwbeleid 0 reacties
19-12-2023 Laadinstallatie op zon operationeel bij Oegema Transport 0 reacties
12-12-2023 Begin 2024 nieuwe sectorvisie kalverhouderij 0 reacties
30-11-2023 Melkprijs van de toekomst kan helpen bij transitie 61 reacties
21-11-2023 'Cranberry interessant voor veenweiden' 0 reacties
19-11-2023 Verenigd Links en CRV/ Duursma -GL PvdA 72 reacties
14-11-2023 Video: Eline Vedder (CDA): 'Het duurt te lang voordat ketenpartijen vrijwillig stappen zetten' 0 reacties
14-11-2023 Video: Eline Vedder (CDA): 'Het duurt te lang voordat ketenpartijen vrijwillig stappen zetten' 0 reacties
02-11-2023 Bijna 60 procent boeren wil investeren in duurzame energie 0 reacties