Swifterbant

Foto's van swifterbant

Swifterbant nieuws

Pompoenenteler uit Swifterbant heeft geen last meer van rechtszaken over zijn kistenopslag

17-01-2024 - Een pompoenenteler uit Swifterbant (FL) kan zonder problemen zijn nieuwe opslaggebouw op zijn bedrijf blijven vullen met pompoenen en uien. Woensdag gaf de Raad van State een klap op de vergunning van de boer

Nieuwsgrazer

Nieuwe generatie aan het roer bij Weevers Mechanisatie

26-12-2023 - Afgelopen week heeft de formele overdracht plaatsgevonden van de bedrijfsleiding van Weevers Mechanisatie in Swifterbant en Zeewolde. Corné en Andreas Weevers zijn de derde generatie die vanaf nu leiding gaat geven aan het familiebedrijf in de landbouwmechanisatie dat in 1964 door hun grootvader Cees Weevers in Swifterbant is gestart.

Nieuwsgrazer

Flevoland - Provincie verrast over kaartje met 'vervuilde' gebieden in deze provincie

13-12-2023 - De provincie is verrast over een kaartje van het ministerie van Landbouw. Hierop heeft het ministerie in oostelijk en zuidelijk Flevoland enkele landbouwgebieden ingetekend, waar de kwaliteit van het oppervlaktewater niet goed is. Boeren zullen hier de hoeveelheid mest versneld moeten afbouwen.

Het kaartje staat in een bijlage van een brief, die demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op 5 december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief gaat de minister in op de stapsgewijze afbouw van zogeheten graasdiermest.

Mest afbouwen
De Europese Commissie verlangt van Nederland dat de hoeveelheid mest van de melkveehouderij tot 2025 wordt afgebouwd. Nederland verliest dan een jarenlange uitzonderingspositie, in jargon derogatie genoemd.

Brussel verlangt van Nederland dat het zogeheten nutriënten-verontreinigd (NV)-gebied aanwijst. Hier moet de uitstoot van fosfor en stikstof als gevolg van dierlijke mest per hectare versneld worden verminderd, totdat aan de norm wordt voldaan. Het ministerie van LNV heeft vervolgens in heel Nederland NV-gebieden aangewezen.[image:d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/pictures/… gebieden
In Flevoland gaat het alleen om oostelijk en zuidelijk Flevoland. Op een kaartje zijn de gebieden grof ingetekend. Het grootste gebied lijkt te lopen vanaf de Larserweg, langs de Vogelweg tot aan de A27, dus in het hart van de twee polders.

Een tweede gebied loopt vanaf Lelystad via Swifterbant tot Dronten. De Dronterweg tussen Lelystad en Dronten lijkt hier de zuidelijke grens. In deze twee gebieden is volgens het ministerie sprake van verontreiniging van het oppervlaktewater door stikstof en fosfor.

Een derde gebied loopt in een smalle strook langs de Randmeren vanaf grofweg het aquaduct bij Harderwijk tot aan Roggebot naar Kampen. Hier is alleen sprake van te veel fosfor.

Welke boerderijen in het gebied vallen of niet, is niet helder. De minister zegt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiernaar gaat kijken. Een landbouwbedrijf dat voor de helft of meer in een NV-gebied ligt, moet maatregelen nemen.

Vooraf niet betrokken
De provincie heeft op dit moment zelf ook niet meer informatie. Een woordvoerder van verantwoordelijk gedeputeerde Sjaak Simonse zegt dat de provincie vooraf niet betrokken is geweest bij de aanwijzing van de Flevolandse gebieden. Pas eind november heeft de minister de provincies geïnformeerd en een week later de Tweede Kamer.

Welke maatregelen in de gebieden nodig zijn om de kwaliteit van het oppervlaktewater weer aan de norm te laten voldoen, is evenmin duidelijk. Volgens de woordvoerder zijn de provincie en het Waterschap Zuiderzeeland nog bezig met een onderzoek naar de normen voor de stoffen in het water.

Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en fosfor die van nature in het Flevolandse water voor komt. De studie is pas volgend jaar gereed.

Nieuwsgrazer

Nog meer Swifterbant nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-12-2023 Plan voor energieopslagsysteem in Dronten, op gebied van 12 voetbalvelden groot 0 reacties
05-12-2023 Plan voor opslag van elektriciteit bij Olsterpad in Dronten 0 reacties
21-11-2023 Dronten: 'Boer geeft toch niet zomaar 130.000 euro uit aan een opslaggebouw' 0 reacties
04-11-2023 In memoriam Rob Lammers: Een man van onschatbare waarde 0 reacties
09-10-2023 Fotoserie: Consumptieaardappelen rooien met twee Krakei’s 0 reacties
01-03-2023 Vleeskuikenhouderij Oranjehoen wint diervriendelijkheidsprijs 0 reacties
03-02-2023 Oranjehoen uit Swifterbant blijft samenwerken met provincie Flevoland 0 reacties
13-12-2022 Grote brand verwoest mechanisatiebedrijf Weevers 13 reacties
08-07-2022 Demonstranten blokkeren Ketelbrug (A6) richting het noorden 0 reacties
01-07-2022 Fotoserie: Flevolandse knoflook komt vlot van het land 0 reacties
10-04-2022 Video | Uien zaaien met loonbedrijf Breure-de Waard 0 reacties
26-03-2022 POAH. Eicher ED 40 0 reacties
21-03-2022 Fotoserie: Sjalotten nauwkeurig de grond in 0 reacties
11-03-2022 Video: Eerste gift kunstmest op wintertarwe in Flevoland 0 reacties
03-03-2022 HLB De Groene Vlieg steekt monsters voor aaltjesonderzoek 0 reacties
03-03-2022 HLB De Groene Vlieg steekt monsters tegen aardappelmoeheid 0 reacties
22-02-2022 Gewas, weer en spuitvolume bepalen vooral effect van bespuiting 0 reacties