Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Boerenbedrijf uit Wierden waar vee in eigen mest zwom moet verbeteren, anders gaat zaak op slot

12-12-2019 - WIERDEN/ALMELO - Een boerenbedrijf uit Wierden heeft een voorwaardelijke stillegging opgelegd gekregen vanwege erbarmelijk slechte leefomstandigheden waarin varkens en kalveren leefden. Zo oordeelde de politierechter in Almelo deze donderdag. Bij het bedrijf werden in 2017 grote misstanden ontdekt, zoals dieren die in hun eigen mest in te kleine containers zaten. Ook werden dode dieren gevonden. Als er de komende drie jaar weer misstanden worden ontdekt gaat het bedrijf alsnog op slot.

Nieuwsgrazer

Vlaamse Mestbank legde voor 890.000 euro boetes op vanwege overbemesting

11-12-2019 - Via risicoanalyses zet de Vlaamse Mestbank controles met betrekking tot het mestbeleid in Vlaanderen gericht in. In 2018 en in de eerste helft van 2019 heeft de Mestbank bij 30% van circa 300 gecontroleerde landbouwbedrijven met dierlijke mestproductie maatregelen opgelegd. Regelmatig wordt vastgesteld dat er onvoldoende mest werd afgevoerd van het bedrijf. Door fraude, zoals valse verklaringen op de aangifte en op de transportdocumenten over de hoeveelheid mestopslag en over de -afvoer van het bedrijf, lijkt de nutriëntenbalans op papier in evenwicht, maar blijft er toch te veel mest op het bedrijf achter. Bij zware overtredingen volgt een geldboete. Er werden boetes opgelegd aan 35 bedrijven, voor een totaal van 890.000 euro, omdat de mestafzet niet in orde was.

Nieuwsgrazer

Vechtdal-boeren maken protestlied op Ramses Shaffy: ‘Ploeg, mest, zaai, voer, melk, oogst en bewonder’

06-12-2019 - DEN HAM/OMMEN - Niet zonder ons, niet zonder ons! Uit volle borst brullen enkele tientallen boeren en boerinnen uit het Vechtdal de laatste regels van het lied waarmee hun vereniging ‘De boer als Gastheer’ het eerste lustrum luister bij zet. Enerzijds is het een protestsong in deze voor boeren barre tijden, maar het lied ademt vooral ook saamhorigheid en trots op hun roeping.

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
05-12-2019 Gangbare mest risico voor biologische sector 0 reacties
28-11-2019 Binnenkort kunstmest uit dierlijke mest? 0 reacties
26-11-2019 Melkveehouder verstookt honderden kuubs methaan per dag 4 reacties
26-11-2019 Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag 0 reacties
21-11-2019 Stikstofreductieplan melkveehouderij vraagt investering van 3 miljard euro 0 reacties
20-11-2019 Boeren: 'Koe vaker in de wei scheelt stikstof' 4 reacties
20-11-2019 Boeren komen met eigen oplossing voor stikstofcrisis 0 reacties
08-11-2019 De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak 0 reacties
08-11-2019 Uitvinding wekt thuis gas en mest op uit etensresten 0 reacties
05-11-2019 Mestexport onder druk, kaderrichtlijn in de knel 0 reacties
02-11-2019 Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw 2 reacties
02-11-2019 Mest op maat biedt wereldwijd kansen 0 reacties
30-10-2019 Eigenaar van sjoemelende mestvervoerder W. Daas in Wintelre krijgt twee jaar cel voor mestfraude 0 reacties
20-10-2019 Geneesmiddelen tegen parasieten vormen risico voor milieu 0 reacties
15-10-2019 Aantal antibiotica in diergeneesmiddelen risico voor kwaliteit oppervlaktewater 0 reacties
15-10-2019 Meeste fipronil-blokkades pluimveebedrijven terecht 0 reacties
15-10-2019 Meeste blokkades pluimveebedrijven terecht 0 reacties