Boeren

Boeren nieuws

Stikstof, klimaat, verdroging: boeren zijn niet het probleem, maar de oplossing (zo zeggen ze zelf)

10-12-2023 -

Quote:
Woningen, verkeer, milieu: overal hebben gemeentes beleid voor, maar een goede landbouwvisie ontbreekt, zegt ZLTO Rijk van Nijmegen. Dus moet er een plan voor de boerentoekomst komen, vindt de belangengroep. Uitgangspunt: zie boeren niet als probleem, maar als oplossing.

weurding

Overzicht: watermaatregel komt hard aan bij alle sectoren

09-12-2023 - Opnieuw worden boeren en tuinders geconfronteerd met een ingrijpende maatregel die grote invloed heeft op de bedrijfsvoering. Door uitbreiding van het aantal nutriënten verontreinigde gebieden (NV) waar de waterkwaliteit niet op orde is, mogen boeren veel minder bemesten. Het besluit pakt negatief uit voor zowel de veehouderij als de akkerbouw.

Nieuwsgrazer

In contact komen met de klant via technologie

08-12-2023 - Beste boer,
Ik heb een vragenlijst opgesteld om te peilen hoe de boeren er in staan om eventueel hun producten direct aan te bieden aan klanten via een app. Via deze app zou je je producten kunnen promoten of direct verkopen. Het zijn 6 korte vragen, hopelijk heeft er iemand tijd voor! In de vragenlijst staat rechtsboven de optie om het in het Nederlands te doen.
vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/…

stijn-de-wit

Nog meer Boeren nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-12-2023 EU bereid na te denken over oplossing vanwege Nederlandse GLB-subsidiekorting 0 reacties
07-12-2023 ‘Tijdens de formatie komt het stikstofprobleem levensgroot terug’ 6 reacties
07-12-2023 Kamer stuurt minister met opdracht naar Brussel: Zorg voor meer geld voor ecoregelingen, en voor Renure 37 reacties
07-12-2023 Kamer stuurt minister met opdracht naar Brussel: Zorg voor meer geld voor ecoregelingen, en voor Renure 0 reacties
07-12-2023 CBS berekent best goede besteedbare boereninkomens 0 reacties
07-12-2023 36 Friese boeren hebben zich aangemeld voor de opkoopregeling 0 reacties
07-12-2023 Boeren boos over lagere groene subsidies: 'Overheid moet afspraken nakomen' 1 reactie
06-12-2023 Biosector boos om korting op GLB-subsidies: 'Onbegrijpelijk' 5 reacties
06-12-2023 Zuid-Bevelandse boeren trekken ook dit jaar met lichtjes door de straten 0 reacties
06-12-2023 Boeren en tuinders pakken weer uit met kerst 0 reacties
06-12-2023 Grote zorgen bij akkerbouwers op Flevoland over aanwijzing 'verontreinigd gebied' 0 reacties
05-12-2023 Heeft Wijnjewoude de oplossing voor de stikstofcrisis? Wageningen University ziet perspectief 0 reacties
05-12-2023 Boeren die willen verduurzamen, lukt dat vaak niet: regelgeving onduidelijk en langetermijnvisie overheid ontbreekt 0 reacties
05-12-2023 Boeren boos over strenge nieuwe mestregels: Minder produceren, minder uitrijden 28 reacties
05-12-2023 Ondanks populariteit stoppersregeling boeren, wordt ‘stikstofcrisis niet opgelost’ 0 reacties
05-12-2023 Minder blauwtongbesmettingen door kou: 'Ik ben er heel bang voor als het straks warmer wordt' 0 reacties
05-12-2023 Producentenorganisatie Varkenshouderij gepikeerd over stoppersregeling 0 reacties