Agrarisch

Agrarisch agenda

EMIGRARIA - Dé agrarische emigratiebeurs

Agrarisch nieuws

Gerjanne ziet de melkveehouder vanuit alle denkbare perspectieven

02-12-2023 -

Quote:
Jongeren zijn onze toekomstige boeren, met kennis kunnen wij ze verder helpen.’

Sinds kort heeft het DAW een Kennismatcher Melkveehouderij. ‘Kennis verder brengen naar verschillende partijen en projecten en mensen aan elkaar verbinden; daar zet ik mij als DAW-kennismatcher voor in', aldus nieuweling Gerjanne van Esveld.
s Ochtends in de stal, ’s middags werken aan uiteenlopende projecten voor jonge boeren; Gerjanne van Esveld ziet de melkveehouderijsector verschillende kanten. Sinds kort is ze begonnen als Kennismatcher Melkveehouderij bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere sector zou werken, dit is helemaal mijn ding’, aldus Gerjanne.

Gerjanne is opgegroeid op een melkveehouderij en zit sinds 2016 samen met haar ouders in de maatschap. Naast haar werkzaamheden op de boerderij is ze drie dagen per week werkzaam als projectleider bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). In haar werk bij het NAJK is haar doel om kennis over onderwerpen zoals bodembeheer, weidegang en natuurinclusieve landbouw bij leden te krijgen. Gerjanne is daardoor veel in contact met jongeren. ‘Ik werk vooral voor de jonge boeren en ik denk dat er binnen het DAW hele mooie kansen liggen om die doelgroep verder te blijven aanspreken.’

Kennis verbinden
Volgens Gerjanne is een goede kennismatcher iemand die middenin de sector staat en kennis verder kan brengen. ‘De rol van kennismatcher past bij mij’, stelt Gerjanne. ‘Kennis verder brengen naar verschillende partijen en projecten en mensen aan elkaar verbinden; dat kan ik.’ Het lijntje tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het NAJK was er al, dus voor Gerjanne was het een logische keuze om mee te werken aan de kennisverspreiding over agrarisch bodem- en waterbeheer. ‘Deze jongeren zijn onze toekomstige boeren, met kennis kunnen wij ze verder helpen.’

ltonoord.nl/belangenbehartiging/…

Nieuwsgrazer

Kunnen boeren straks op bed blijven liggen? Han, Jeroen en Jorick helpen slimme machines het veld op. 'Ik ga zelf niet meer tussen de aardappels lopen

26-11-2023 - Twee oud-studiegenoten van de Aeres Hogeschool voor agrarisch onderwijs richtten vier jaar geleden het bedrijf Doorgrond op. Want, zeggen ze: ,,Slimme techniek moet veel meer worden toegepast in de praktijk.”

Nieuwsgrazer

Ondanks begrotingstekort, trekt Friesland achttien miljoen uit voor agrarisch natuurbeheer

24-11-2023 - Ondanks een tekort op de begroting, trekt Friesland de portemonnee voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In totaal schiet de provincie 18 miljoen euro voor, omdat het Rijk de toezeggingen voor financiering nog niet nakomt.

Nieuwsgrazer

Nog meer Agrarisch nieuws

Datum Onderwerp Reacties
24-11-2023 Friesland volgt Gelderland en schiet geld agrarisch natuurbeheer voor 1 reactie
23-11-2023 Biedt de verkiezingsuitslag perspectief voor de Brabantse landbouw? 0 reacties
21-11-2023 Teeltadviseurs bezoeken Senegal: "Veel ontwikkeling verwacht op agrarisch gebied" 0 reacties
21-11-2023 ‘Geef geld en vertrouwen, dan komt het goed’ 0 reacties
15-11-2023 ​Agrarische docenten bezoeken onderzoekstal VanDrie 0 reacties
10-11-2023 Column: Hogere vergoedingen ANLB mag wel van Brussel 0 reacties
10-11-2023 “Boeren en tuinders verdienen ook een APK-keuring” 0 reacties
08-11-2023 Boer werkt niet mee, maar onderzoek lokale koeiensterfte bijna klaar 0 reacties
08-11-2023 Netcongestie stuwt interesse in mogelijkheden voor energieopslag 0 reacties
06-11-2023 Project steunt teelt transitiegewassen in Midden-Brabant 0 reacties
06-11-2023 Actie op emissiereductie blijft hard nodig - LTO 1 reactie
31-10-2023 Je kunt jezelf de hemel in prijzen. 15 reacties
30-10-2023 Besluit waar je geen voedselproductie meer wilt en hoe je samen bedenkt waar wel 0 reacties
27-10-2023 Gerben Boom nieuwe portefeuillehouder internationaal bij NAJK 0 reacties
24-10-2023 Agroforestry biedt sector nieuwe opties 0 reacties
24-10-2023 Salland mikt op 1.000 hectare vezelgewas voor bouw 0 reacties
23-10-2023 Solarkas krijgt ook agrarisch doel 0 reacties