1980

Foto's van 1980

1980 nieuws

Voor het eerst in vier jaar is er een nestje rode wolven geboren in het wild: ‘Hoop voor uitgestorven soort’

24-04-2022 - Voor het eerst in vier jaar is er in het wild een nest van zes rode wolvenpups ter wereld gekomen. De rode wolf werd in 1980 in het wild uitgestorven verklaard, maar dankzij een succesvol reddingsprogramma en dit babynieuws is er een beetje hoop onder dierenliefhebbers.

Nieuwsgrazer

Gevaren mestgassen nog steeds onderschat, soms is één ademhaling dodelijk

27-08-2021 - Donderdag overleed Dakar-coureur Ton van Genugten aan de gevolgen van een tragisch ongeluk, waarbij hij in een mestkelder viel. Reanimatie mocht niet baten. De officiële doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat hij overleed na het inademen van mestgassen. De gevaren van deze gassen worden onderschat en dat leidt nog steeds tot veel ernstige ongevallen, zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid enkele jaren geleden al.
Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 1980 en 2013 waren er ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waarvan 28 dodelijk.
Meer recente cijfers heeft de Onderzoeksraad niet. “We zijn geen inspectie die jaarlijks alle cijfers bijhoudt. We hebben alleen een rapport opgesteld dat helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet”, zegt een woordvoerder van de Raad.

Vaak vallen er extra slachtoffers doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten en daarbij overlijden, aldus de Raad.

Waterstofsulfide, de echte sluipmoordenaarGrote boosdoener is niet de ammoniak in mestsilo’s of gierputten, zoals vaak wordt verondersteld. De echte sluipmoordenaar is H2S, ofwel waterstofsulfide, ook bekend als zwavelwaterstof. Het is een giftig gas met bijzondere eigenschappen.

Waterstofsulfide ruikt naar de geur die rotte eieren verspreiden. Deze herkenbaarheid is door de mens alleen waar te nemen bij lage concentraties. Hoge concentraties tasten echter het zenuwstelsel aan en zetten de menselijke neus buitenspel. De geur wordt dan niet meer waargenomen.

Waterstofsulfide komt vaak voor op raffinaderijen, bierbrouwerijen, boerderijen, olie- en gasproductieplatforms, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Het gas is zwaarder dan lucht en kan daardoor in besloten ruimtes blijven ‘hangen’.

Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijkerDe concentratie van H2S wordt aangeduid in ppm (parts per million). De maximale waarde die een mens kan verdragen, is vastgesteld op 1,6 ppm over een periode van acht uur. Boven die grens ontstaan fysieke klachten aan de ogen en luchtwegen. Wanneer de concentratie oploopt tot 800 ppm, zoals in gierputten vaker het geval is, dan overlijdt in de helft van de gevallen een mens binnen twee minuten. Bij 1000 ppm kan zelfs één keer ademhalen al dodelijk zijn.

Volgens de Onderzoeksraad zijn de kansen op ongevallen toegenomen door schaalvergroting, strengere milieuwetgeving en aanscherping van het mestbeleid. Er wordt meer mest geproduceerd en opgeslagen over langere tijd. Bovendien worden steeds meer stoffen als spuiwater (een soort vloeibare kunstmest afkomstig uit luchtwasinstallaties) toegevoegd aan de mest, wat de vorming van mestgassen kan versterken.

Ontbreken kennis, onderschatting gevarenHet achterwege laten van veiligheidsmaatregelen komt volgens de Onderzoeksraad vooral door het ontbreken van kennis en daardoor onderschatting van de gevaren. Het merendeel van de ongelukken ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte beademingsapparatuur.
Bij ongelukken rond mestputten komt het nogal eens voor dat mensen een slachtoffer te hulp schieten en dan ook zelf in gevaar komen. "Het is niet voor niks dat de brandweer altijd speciale veiligheidsmaatregelen gebruikt als ze bij een ongeluk rond om mestputten of silo's worden geroepen.
"Zij verlenen dan hulp met ademmaskers, zodat ze de giftige lucht niet hoeven in te ademen", zegt Ton Driessen van de brandweer Brabant Zuid-Oost. "Bij een incident met mest wordt ook altijd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen die metingen verricht en kan adviseren hoe de brandweer veilig kan opereren."

Nieuwsgrazer

"Teel waar markt voor is en wees niet bang voor andere teelten dan de traditionele teelt"

09-10-2020 - Peter van Dijck is grootschalig groenteteler met zo'n 2.000 ha teelt in de vollegrond. Sinds juli 2020 is Peter benoemd als nieuwe voorzitter bij Telerscoöperatie Fossa Eugenia. Hij is de innovator die deze maand de 5 vragen beantwoordt.
Groenteteler en voorzitter bij Fossa EugeniaIn 1980 stapte Peter in…

Nieuwsgrazer

Nog meer 1980 nieuws

Datum Onderwerp Reacties
09-06-2020 Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes 1 reactie
26-09-2019 Het stikstofprobleem uitgelegd 0 reacties
27-06-2019 NMV: ‘Gebruik stikstof niet om omvang melkveestapel ter discussie te stellen’ 2 reacties
18-02-2019 Gepatenteerd middel moet einde maken aan ‘speendip’ 0 reacties
31-01-2019 Deense rundveestapel gehalveerd sinds 1980 2 reacties
21-12-2018 Steeds meer stoppende boeren 0 reacties
27-07-2018 Nieuwe transitie in Chinese veehouderij nodig 0 reacties
25-07-2018 Nieuwe transitie Chinese veehouderij nodig 0 reacties
17-07-2018 Geelen supplied its 10.000th counterflow system. 0 reacties
09-07-2018 'Zeehondenakkoord' moet duidelijkheid geven over opvang 0 reacties
18-05-2018 Mestgassen blijven slachtoffers eisen 0 reacties
18-04-2018 Schaalvergroting glasgroenten neemt enorme vlucht in bijna 40 jaar 0 reacties
20-12-2017 Recordhoeveelheid melk aangevoerd 0 reacties
17-11-2017 Stevenen we af op 5.000 Belgische boeren over 25 jaar? 0 reacties
07-09-2017 Mestongevallen nog steeds taboe 13 reacties
08-08-2017 Amerikaans rapport linkt klimaatverandering aan de mens 0 reacties
02-05-2017 'Het aantal melkkoeien in Drenthe neemt snel af' 5 reacties