Zonneenergie

Foto's van zonneenergie

Zonneenergie nieuws

Waterstof is een zaak van mooie powerpoint-presentaties

14-06-2024 - Europa heeft flinke ambities op het gebied van waterstof: tegen 2030 moet er een waterstofnetwerk van 28.000 km liggen. De realiteit? Slechts één pijpleiding van een schamele 30 kilometer, in de haven van Rotterdam. En dat terwijl het minder dan 2030 dagen te gaan is voor het 2030 is.

Voorlopig blijft het bij dromen en ambitieuze PowerPoint-presentaties, aldus de Financial Times. Van de meer dan 100 geplande pijpleidingen verkeren de meeste nog in de concept- of haalbaarheidsstudiefase. Voor maar 7% van de 1.400 geplande waterstofprojecten is daadwerkelijk investering aangetrokken. De EU mikt op 40GW elektrolyse-capaciteit tegen 2030. Wereldwijd is op dit monent slechts 1GW beschikbaar.

Waarom komt waterstof maar niet van de grond? Dat komt onder meer door capaciteitsproblemen. Shell bouwt bijvoorbeeld in Rotterdam aan Europa's grootste groene waterstoffabriek, gevoed door offshore windenergie.

Dat klinkt indrukwekkend, maar de fabriek zal slechts 5 tot 10% van de waterstofbehoefte van de Pernis-raffinaderij dekken. Daarnaast benadrukt Shell dat het gewoonweg nog veel moet leren. Het project is fragiel en zit vol uitdagingen, van het op- en afschalen van elektrolysers tot het begrijpen van degradatieprocessen.

De productie van waterstof is inefficiënt: tot 70% van de opgewekte wind- of zonne-energie kan verloren gaan bij de productie van waterstof. Electrolysers werken minder goed bij een fluctuerend aanbod van wind- en zonne-energie. Ook over de gebruik van bestaande gasleidinginfrastructuur zijn twijfels. Nieuwe technologieën zijn dus welkom.

Tenslotte zijn investeerders niet zo happig om te investeren in een toeleveringsketen zonder zekerheid te hebben over de toekomstige vraag. Wil waterstof echt van de grond komen? Dan moet de overheid financieren.

Dat betekent het dat de waterstofeconomie alleen uitkan met subsidie. Dat wil niet zeggen dat ze nooit uit zal kunnen, maar voor de nabije toekomst is het wel een illusie. Ook hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen berekende in 2019 dat de kosten van waterstofproductie en de aanleg van de waterstofinfrastructuur economisch alleen uit kunnen bij extreem hoge energieprijzen.

Nieuwsgrazer

Zonne-energie en batterijoplossingen op Greentech

11-06-2024 - Hermans Energy Solutions is op de GreenTech aanwezig en is gepositioneerd op de Innovation zone. Daar laat het een op maat gemaakte kasdek zonnepanelensysteem zien. Deze panelen worden volledig op maat gemaakt en bieden keuze uit vier verschillende profielen, die bovendien aan de specifieke wensen van…

Nieuwsgrazer

Energieverbruik duurzame bronnen gestegen in 2023, vooral uit wind en zon

07-06-2024 - Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt, was 17 procent duurzaam opgewekt. In 2022 was dat aandeel nog 15 procent. De stijging heeft vooral te maken met een toename van het verbruik van zonne- en windenergie.
Het verbruik uit hernieuwbare bronnen was afgelopen jaar 308 petajoule (308 biljard joule), 11 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat is ongeveer het totale energieverbruik in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tezamen. Met de 17 procent duurzaam energieverbruik van het totale energieverbruik is het doel uit het Energieakkoord van 2013 gehaald. Het streven was namelijk 16 procent voor 2023.
Het verbruik van windenergie steeg afgelopen jaar met 25 procent, tot 96 petajoule. Dat kwam onder meer doordat er veel nieuwe windmolens op zee zijn geplaatst. Ook op land kwamen er windmolens bij, vooral in Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland.
Het verbruik uit zonne-energie steeg met 17 procent, tot 73 petajoule. Verder was 2023 een bovengemiddeld zonnig jaar.
Minder biomassa, meer warmtepompen
Van het duurzame energieverbruik is het grootste deel afkomstig uit biomassa, zoals hout, mest of voedselresten. Wel nam het energieverbruik uit biomassa in 2023 af, net als in 2022. In elektriciteitscentrales werd 31 procent minder biomassa mee gestookt.
Bij hernieuwbare energie uit warmtepompen was juist sprake van een groei. Er werden meer warmtepompen geïnstalleerd, met als resultaat dat de hoeveelheid onttrokken warmte in 2023 steeg met 26 procent, tot bijna 26 petajoule.
Eind 2023 zijn er nieuwe doelen op Europees niveau afgesproken voor 2030. In dat jaar moet gemiddeld 42,5 procent van het Europese energieverbruik hernieuwbaar zijn. Wat dat betekent voor het Nederlandse doel in 2030 is nog niet duidelijk.

Nieuwsgrazer

Nog meer Zonneenergie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
08-03-2024 Stroomprijs even negatief door veel zonne-energie 0 reacties
05-03-2024 Nieuw zonnepark in Wolvega levert stroom voor 1500 huishoudens 0 reacties
28-12-2023 Helft van de stroom kwam dit jaar uit hernieuwbare bronnen 0 reacties
15-11-2022 Toekomst is landbouw en zonne-energie tegelijk 82 reacties
08-11-2022 Budget Energie stopt maandelijks salderen zonne-energie na golf van kritiek 0 reacties
21-10-2022 Franse boeren combineren grootschalige teelten met zonnepanelen 0 reacties
30-09-2022 Zonne-energie groeide flink in 2021, wel problemen met stroomnet 0 reacties
28-09-2022 "Gratis zonlicht meer dan ooit welkom" 0 reacties
08-09-2022 Nederland weer Europees kampioen zonne-energie 0 reacties
06-09-2022 Waterstof maken uit woestijnlucht 0 reacties
23-08-2022 Augustus zesde maand op rij met meer dan 200 zonuren in Nederland 0 reacties
24-07-2022 Deze Brabantse uitvinders pakken de klimaatcrisis aan: ‘Mensen passen hun gedrag toch niet aan’ 0 reacties
29-06-2022 Gebruik van wind- en zonne-energie flink gestegen vorig jaar 0 reacties
06-06-2022 VS komt met plannen om productie zonne-energie aan te jagen 0 reacties
25-05-2022 Ammoniak in veestallen kan worden gedegradeerd in water en schadeloos gas 4 reacties
25-05-2022 Vierde zonnepark in gemeente Haarlemmermeer 0 reacties
22-05-2022 ‘De zonneauto van 6000 euro komt eraan’ 0 reacties