Vrijstelling

Vrijstelling nieuws

Verkoop maiszaad wordt laatste weken geremd

24-02-2024 - De maiszadenverkoop komt door de onduidelijke regelgeving wat traag op gang. Telers weten niet hoe het zit met een eventuele vrijstelling voor de braakleggingsplicht.

Nieuwsgrazer

Boeren ervaren druk op gezinsleven door veranderde regelgeving: ‘Het gaat nergens anders meer over’

30-01-2024 - Een meerderheid van de boeren ervaart enorme druk op het gezinsleven door de huidige politieke agenda. Ze maken zich grote zorgen over wet- en regelgeving, zoals de afbouw van de Europese vrijstelling voor het uitrijden van extra mest (derogatie).

Nieuwsgrazer

Duitse boeren protesteren: ‘Wij willen alleen hoogwaardige landbouwproducten uit Duitsland’

08-01-2024 - In hoofdstad Berlijn ageren Duitse boeren maandag met luid toeterende tractoren voor meer dan alleen de subsidie voor landbouwdiesel en de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Ze willen ook, en dat klinkt heel Nederlands, meer boerenverstand in de politiek.

Nieuwsgrazer

Nog meer Vrijstelling nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-12-2023 'Historische' afspraken op klimaattop maken voor Nederland geen groot verschil 10 reacties
08-12-2023 Voor veel elektrische bestelbussen blijft een groot rijbewijs verplicht: vrijstelling van de baan 0 reacties
27-10-2023 Emissiearme aanwending drijfmest geeft meer broeikasgasuitstoot 0 reacties
25-10-2023 Vrijstelling C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen toch verlengd 0 reacties
21-09-2023 Televisieprogramma Pointer richt pijlen op probleem PAS-melders 0 reacties
20-09-2023 Betaalbare mobiliteit noodzakelijk voor bestaanszekerheid van Nederlanders 0 reacties
25-03-2023 Das mijdt grondwater en vindt daarom spoorwegen en dijken een fijne woonplaats 0 reacties
23-01-2023 236 2 reacties
03-12-2022 Rekenmeester Jos onderzoekt hoeveel stikstof vrijkomt bij een bouwproject 0 reacties
18-11-2022 Milieuclub eist stop op verbouwing Binnenhof om stikstof 0 reacties
18-11-2022 Milieuorganisatie wil renovatie Binnenhof stilleggen om stikstof 45 reacties
09-11-2022 Bouwwereld zit in de put: waarom bouwer Egbert juist wél blij is met verbod op vrijstelling stikstof 0 reacties
08-11-2022 Vrijstelling voor koudmerken van runderen wordt in de wet geregeld 0 reacties
02-11-2022 NoordHolland dreigt 'onleefbaar' te worden na intrekken van bouwvrijstelling 10 reacties
01-11-2022 Politiek, bouwers en haven zetten zich schrap voor nieuwe stikstofuitspraak Raad van State 0 reacties
18-10-2022 Einde vrijstelling 5% gangbaar eiwit in biologisch varkens- en kippenvoer 0 reacties
09-10-2022 Stoelendans 3 reacties