Vergunning

Vergunning nieuws

Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

14-09-2021 - Wie durft er in een nieuw kabinet nog minister van landbouw te worden?

---

Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

Om de stikstofcrisis snel op te lossen, moet de overheid vergunningen intrekken van boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Dat staat in een advies aan het ministerie van Landbouw, dat door deze site is ingezien.

Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. Daarmee gaat die maatregel veel verder dan onteigening, waarbij het nog jaren kan duren tot een boerderij is opgedoekt. Volgens landsadvocaat Hans Besselink ‘zal onteigening niet tot een snel resultaat kunnen leiden’, maar ‘intrekking van vergunningen kan dat wél.’............

pzc.nl/binnenland/…

ad.nl/binnenland/…

producent

We mochten toch groeien

16-12-2016 - Ik vraag mij af wat ik verkeerd gedaan heb? Ik ben na 2 juli doorgegroeid met 10 koeien en 12 pinken boven een jaar en 10 onder een jaar. Ik wou in 2017 fosfaat rechten kopen. Dit kon en mocht allemaal.
Nu komt nzo met een regeling zo dat ik terug moet naar 2 juli.
(Voor de duidelijkheid ik heb nu 80 koeien en heb 35 pinken boven 1 en 32 onder 1 hierbij heb ik 110 ha grond. Dus ook zonder derogatie kan ik groeien. Tevens heb ik een stal voor 120 koeien .) Al dit jongvee heeft geld gekost en die moet ik volgend jaar verkopen om in 2018 fosfaatrechten en weer nieuw schaarse jongvee aan te kopen. Nu moet ik voor de pas 1 juli 120 beesten hebben om mijn vergunning niet kwijt te raken.

Loonwerkers1

Voortaan vergunning vanaf 0 kilogram

13-10-2014 - De vakbonden en werkgevers in de sector Transport en Logistiek hebben overeenstemming bereikt over een verlaging van de vergunningsgrens in het beroepsgoederenvervoer over de weg. FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie hebben samen met werkgeversorganisatie TLN een brief gestuurd aan minister Schultz Van Haegen

Nieuwsbot