Uitspraak

Uitspraak nieuws

PAS-melder Koos Vos: 'Uitstel handhaving helpt boeren niets'

02-03-2024 - PAS-melder Koos Vos uit Exloërmond (DR) schiet naar eigen zeggen niets op met de uitspraak van de Raad van State van gisteren. „De enige die er voordeel van heeft is de overheid. Die hoeft nu een jaar niks te doen."

Nieuwsgrazer

Provincies krijgen uitstel om handhavend op te treden tegen PAS-melders

28-02-2024 - Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in drie individuele rechtszaken over handhaving door provincies bij PAS-melders. In de rechtszaken werden de provincies Utrecht en Overijssel verplicht om handhavend op te treden tegen de activiteiten van de bedrijven, omdat zij hiervoor geen geldige natuurvergunning bezitten. De situatie van PAS-melders, die buiten hun schuld om zonder geldige vergunning zitten, werd tot nu toe gedoogd. Provincies hebben nu tot medio 2025 ruimte gekregen om af te zien van handhaving tegen activiteiten van PAS-melders, als ze dat voldoende kunnen motiveren. In deze drie casussen moeten provincies binnen 16 weken een nieuw besluit nemen. LTO blijft aandringen bij het Rijk en de provincies om de uitvoering van het legalisatieprogramma voor PAS-melders met grote spoed op te pakken.

“Provincies kunnen weliswaar afzien van handhaving tot medio 2025, maar helaas is daarmee de onzekerheid voor deze bedrijven, en de rest van de PAS-melders, nog steeds niet weggenomen. De overheid moet zich daarom op alle mogelijke manieren inspannen om deze bedrijven zo snel mogelijk zicht op legalisatie te geven. Daar is de overheid bovendien wettelijk toe verplicht.”, zegt Bert Zandman, portefeuillehouder Platteland en Omgeving bij LTO Nederland.

“Recente jurisprudentie en het voorstel van LTO om de KDW uit de wet te halen, bieden handvatten om hiermee aan de slag te gaan. LTO gaat er vanuit dat de overheid het uitvoeren van het legalisatieprogramma met grote spoed en zorgvuldigheid oppakt.”, vervolgt Zandman.

Achtergrond
Al sinds de stikstofuitspraak door de Raad van State in 2019 zitten PAS-melders, bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met een melding vrijgesteld waren van de vergunningsplicht, zonder geldige vergunning. De Rijksoverheid en de provincies hebben zich via de Wet natuurbescherming gecommitteerd om via een ‘legalisatieprogramma’ zorg te dragen voor het legaliseren van de meldingen. Dat moet gebeuren vóór 1 maart 2025. Tot nu toe is het legalisatieprogramma geen succes en zijn slechts enkele bedrijven gelegaliseerd.

LTO blijft benadrukken dat het legaliseren van PAS-melders met de hoogste prioriteit moet worden geregeld, en verzet zich tegen het indienen van handhavingsverzoeken tegen PAS-melders. Dat activistische organisaties beleid aan de kaak willen stellen over de rug van boerengezinnen, die buiten hun schuld om in deze situatie zitten, is zeer kwalijk.

Nieuwsgrazer

Harmen Endendijk nieuwe voorzitter NMV

27-02-2024 -

Quote:
Harmen Endendijk, nieuwe voorzitter NMV, pleit voor eigen visie in beleid, vereenvoudiging mestwetgeving, herziening derogatie en dialoog-actie-juridische stappen voor sterker melkveehoudersbelang.

De leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben dinsdag met 47 stemmen voor en twee blanco gekozen voor Harmen Endendijk uit Ermelo (GD) als nieuwe voorzitter van de vakbond. Endendijk is daarmee de opvolger van Henk Bleker die eind afgelopen jaar zijn functie bij de NMV neerlegde. Paul Gosselink uit Sinderen (GD) is de nieuwe vicevoorzitter. Hij trad de afgelopen maanden op als interim-voorzitter.

Endendijk vertelde tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Schakel in Nijkerk dat zijn vader bij de eerste leden van NMV hoorde. Hij wil de doelstellingen van de vakbond naar eigen zeggen zo goed mogelijk naar voren brengen bij de beleidsmaatregelen en zorgen voor een eigen visie. „Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met die van een ander,” gaf Endendijk met enige zelfspot een uitspraak van Johan Cruyff als voorbeeld.

Het belangrijkste vindt hij dat je moet kunnen leven van het melken van koeien. Daarnaast wil hij zich inzetten voor een gelijk speelveld op de internationale markt.

Bodem en mest
Voor de komende jaren moet er goed gekeken worden naar het beleid aangaande bodem en mest, zo vindt hij. De mestwetgeving moet bovendien eenvoudiger worden. „Een melkveehouder moet dit zelf kunnen invullen en er moet sprake zijn van enige coulance bij de overheid wanneer hier fouten in staan.”

Harmen Endendijk pleit ook voor een herziening van de derogatie. „Bij afbouw van de derogatie moeten ook de bijbehorende maatregelen verdwijnen.” Het gebruik van kunstmestvervangers bovenop de norm voor dierlijke mest moet mogelijk zijn, volgens de nieuwe voorzitter. „Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dierlijke mest beter is voor het milieu en de waterkwaliteit dan kunstmest.”

Drie stappen
Het gevraagd worden als voorzitter voor de NMV vindt Endendijk eervol. „Er gaat veel veranderen en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Er zit een hoop inhoudelijke kennis in de club. We worden in Den Haag inmiddels serieus genomen. Ik denk dat we moeten werken in drie stappen. Eerst mondeling, daarna fysieke actie durven voeren en ook de juridische weg moet je niet schuwen. Je staat sterker aan tafel met een fanatieke achterban.”

Endendijk is melkveehouder in Ermelo en daarnaast al jaren vaste columnist van de regiobladen Veldpost, Vee & Gewas, Stal & Akker en Agraaf van Agrio, de uitgever van onder andere Melkvee.

Tekst: Co Schipper

Nieuwsgrazer

Nog meer Uitspraak nieuws

Datum Onderwerp Reacties
16-02-2024 Aftakas van een MF 3060 valt af en toe uit. Lagedruk te laag. Druk instelbaar? 43 reacties
15-02-2024 Facturen gashandel 'uit naam van teler' blijven onbetaald 0 reacties
14-02-2024 Wierden weigert te beslissen over komst zonnepark, dwingt de rechter ze daartoe? 0 reacties
14-02-2024 Bedrijf dwingt snellere aansluiting op vol stroomnet af bij rechter, maar niet zonder gevolgen: 'Gaat ten koste van een ander' 0 reacties
14-02-2024 In België wordt ritueel slachten verboden, in Nederland ligt het ingewikkelder 0 reacties
13-02-2024 Verbod op rituele slacht is volgens mensenrechtenhof geen discriminatie 0 reacties
03-02-2024 LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema/ Waarschuwing John Spithoven 59 reacties
03-02-2024 VIDEO: Caroline van der Plas reageert op uitspraak FDF-voorman Mark van den Oever tegen Piet Adema | Op1 31 reacties
02-02-2024 Wordt Adema de 'Verlosser' van de grondgebonden melkveehouder of wordt Holman de 'Martelaar' van de intensieve Brabantse veehouderij 46 reacties
01-02-2024 Paintballen op de wolf mag niet meer 0 reacties
25-01-2024 Veehouder Nieuwe-Tonge kan eigen windmolen vergeten 0 reacties
24-01-2024 Gelderland: geen recente waarneming van niet-schuwe wolf Veluwe 0 reacties
18-01-2024 Lelystad - Suikerfabrikant krijgt tweede boete voor bedrijfsongeval en vecht ook deze aan 0 reacties
14-01-2024 Veevoederbedrijven in hoger beroep tegen Staat: compenseer keten voor krimp veestapel 1 reactie
11-01-2024 Pachtkamer draait opzegging pacht Staatsbosbeheer terug 2 reacties
28-12-2023 Vanavond Bloemkôle op het menu in de Top 2000 0 reacties
27-12-2023 Stikstofclaim deelt eerste tik uit aan Greenpeace en Staat in stikstofzaak 49 reacties