Transport En Logistiek Nederland

Transport En Logistiek Nederland nieuws

Miljoenenclaim sjoemel-bedrijfswagens namens duizenden ondernemers

02-10-2023 - Platform Dieselgate.com dient samen met ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) namens duizenden bedrijven een miljoenenclaim in bij autofabrikanten in het sjoemelschandaal. Dat schandaal kwam in 2015 aan het licht toen bleek dat verschillende autofabrikanten in miljoenen dieselauto's illegale software hadden geïnstalleerd.

Nieuwsgrazer

Oude bestuurderskaart in smart tacho 2 geeft handhavingsuitdagingen - Transport en Logistiek Nederland

13-09-2023 - In verschillende media is een aantal berichten verschenen over de smart tacho 2 in combinatie met oudere bestuurderskaarten. TLN herkent het vraagstuk en geeft graag duidelijkheid omtrent dit vraagstuk.

Truckfan Nieuwsposter

Commissie Van Geest vliegt uit de bocht over vrachtwagenheffing

14-03-2023 - Persbericht van TLN.

Met het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ komt de Commissie Van Geest met een inventarisatie van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Zo is een van de voorstellen om de vrachtwagenheffing te verhogen en de wegen waar de heffing moet worden betaald uit te bereiden. Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) kunnen zich niet vinden in deze aanbevelingen. De aanbevelingen dragen niet bij aan de verduurzamingsopgave voor de vervoerssector en verslechteren daarnaast de concurrentiepositie van de BV Nederland.

De partijen zijn in 2019 juist akkoord gegaan met de invoering van de vrachtwagenheffing op voorwaarde dat de opbrengsten beschikbaar komen voor de enorme verduurzamingsopgave waar de sector voor staat. De zogenoemde terugsluis van de netto-opbrengst is noodzakelijk om het voor de duizenden bedrijven in transport en logistiek financieel mogelijk te maken om de verduurzaming daadwerkelijk te realiseren. Hoe eerder deze gelden beschikbaar komen hoe sneller er verduurzamingstappen kunnen worden gezet. Het voorstel van Van Geest om de vrachtwagenheffing te verhogen, terwijl de hogere netto-inkomsten terugvloeien naar de schatkist, staat haaks op eerder gemaakte afspraken met het Rijk.

De vervoerspartijen vinden het onaanvaardbaar dat het advies van Van Geest voorstelt de spelregels eenzijdig te veranderen, nog voor de wedstrijd begonnen is. Als het Rijk dit advies zou opvolgen treedt zij met voeten alle eerder gemaakte afspraken over de vrachtwagenheffing.

In het Klimaatakkoord uit 2019 is opgenomen dat de Rijksoverheid de vrachtwagenheffing in 2023 invoert en dat daarbij de netto-opbrengsten in overleg met de zogenaamde heffingsplichtige partijen (evofenedex, VERN en TLN) primair wordt ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Een belangrijk doel hierbij, aldus de tekst in het Klimaatakkoord, is de reductie van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door het stimuleren van niet-fossiel rijden. Op basis van afspraken met die heffingsplichtige partijen kunnen de opbrengsten ook ingezet worden voor verdere verduurzaming van de logistieke sector. Deze afspraken zijn in de periode daarna uitgewerkt in wet- en regelgeving. De feitelijke invoering van de vrachtwagenheffing heeft echter vertraging opgelopen en is nu op zijn vroegst voorzien voor 2026. Het eerder beschikbaar stellen van de terugsluisgelden kan een goede stap zijn om de verduurzaming te versnellen.

De aanbeveling van de Commissie Van Geest komt hierdoor neer op een verkapte belastingmaatregel. In de optiek van TLN, evofenedex en de VERN kan het kabinet alleen een betrouwbare gesprekspartner blijven als ze nadrukkelijk afstand neemt van deze voorstellen op het gebied van de vrachtwagenheffing.

Truckfan Nieuwsposter

Nog meer Transport En Logistiek Nederland nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-11-2022 Transportbedrijven volgend jaar tot ruim 11 procent duurder uit 0 reacties
15-08-2022 TLN herhaalt: boerenblokkade snelwegen onacceptabel 0 reacties
01-06-2022 TLN maakt zich grote zorgen over gevolgen olieboycot 0 reacties
17-05-2022 Nieuwe website brengt CO2-uitstoot van transportbewegingen gratis in kaart 0 reacties
13-05-2022 Transportorganisaties: ‘Meer inzicht moet leiden tot minder CO2’ 0 reacties
14-04-2022 TLN: Snel actie nodig voor vaststaande truckers in het Verenigd Koninkrijk 0 reacties
31-03-2022 Transportsector wil beter stroomnet voor verduurzamen trucks 0 reacties
18-01-2022 TLN waarschuwt voor chaos bij grenzen, extra CO2-uitstoot en hogere kosten 0 reacties
09-12-2021 Sector geeft groots aandacht aan beroep met Dag van de Vrachtwagenchauffeur 0 reacties
09-12-2021 Sector zet vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje met nummer gezongen door Samantha Steenwijk 0 reacties
27-09-2021 Leuk die elektrische trucks, maar hoe zit het met het elektriciteitsnet? 0 reacties
30-11-2020 TLN: Investeer in transportroutes met een groot economisch belang 0 reacties
21-07-2020 Transportsector helemaal klaar met boze boeren op de weg 19 reacties
27-05-2020 'Verlopen rijbewijs en code 95 blijven tot zeven maanden na vervaldatum geldig' 0 reacties
14-11-2019 TLN bereidt schadeclaim voor vanwege PFAS- en stikstofcrisis 0 reacties
16-10-2019 ‘Zeg, boeren, houden jullie wel rekening met het wegvervoer?’ 0 reacties
14-09-2018 KeurMest moet omgang met mest veranderen 0 reacties