Regelgeving

Regelgeving nieuws

Akkerbouwer Henk Hoving: ‘Ik zie uitweg in stikstofbeleid’

20-05-2023 - Akkerbouwer en voormalig milieuambtenaar Henk Hoving ziet het stikstofbeleid helemaal vastlopen. Hij heeft ideeën voor een uitweg.

Hij trekt de vergelijking met het lijstje dat je maakt voor je op vakantie gaat. “Je kunt een lijstje maken van wat je meeneemt, maar je kunt ook een lijstje maken van wat je niet meeneemt. In het laatste geval moet je je wel realiseren dat je álles moet meenemen, wat niet op het lijstje staat. Je kunt nu voor van alles en nog wat een vergunning nodig hebben, zonder dat je dat weet. Er valt veel te veel onder de vergunningplicht. Dat is niet doelmatig en ook niet nodig volgens de Europese regelgeving.”

Meer: boerderij.nl/akkerbouwer-henk-hoving-ik-zie-uitweg…

Nieuwsgrazer

Animal Rights wil dat NVWA handhaaft als vee onvoldoende tegen wolf is beschermd

15-05-2023 - Dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights wil een proefproces starten tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie wil via de rechter afdwingen dat de NVWA actief gaat handhaven wanneer een veehouder zijn dieren onvoldoende beschermt tegen de wolf. Specifiek richt de zaak zich op de houding van de NVWA tegenover een schapenhouder in het Drentse Vledder waarbij de wolf diverse keren heeft toegeslagen. Het is nog niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt.

De schapenhouder stelt dat hij juist actief meewerkt aan een pilot om wolvenaanvallen te voorkomen. Zo plaatst hij wolfwerende omheiningen bij andere schapenhouders om te kijken hoeveel tijd dit kost en of het effectief is. Na de eerste aanval in oktober 2021 is de ondernemer direct begonnen met het plaatsen van wolfwerende rasters. Hij zegt dat hij nauw samenwerkt met wolvenconsulenten en zelfs meer draden en stroom te gebruiken dan in officiële adviezen wordt aangeraden.

De NVWA onderzoekt momenteel hoe wet- en regelgeving geïnterpreteerd moet worden en vindt de actie van Animal Rights niet op zijn plaats. Houders van dieren moeten zorgen voor de veiligheid van hun dieren. Er is volgens de NVWA nog sprake van een transitiefase. De wolf is nog te kort in Nederland om van veehouders te mogen verwachten dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om aanvallen van wolven te voorkomen. De NVWA vindt dan ook dat de schapenhouder niet in overtreding is.

bron: Het Schaap

Nieuwsgrazer

Opgericht door frans vollenbroek, de broer van... jawel johan vollenbroek

02-05-2023 - €ADVOCAAT VAN DE AARDE’ STEUNT JURIDISCHE NATUUR- EN MILIEUSTRIJD MET KENNIS EN GELD

Recent is de stichting Advocaat van de Aarde in het leven geroepen om andere milieu- en natuurorganisaties financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij rechtszaken tegen de overheid in het kader van de naleving van bestaande wetgeving.
De stichting werd opgericht door Frans Vollenbroek, wiens broer Johan voorzitter is van Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel kreeg bij de Raad van State. Bestuurslid is ook biologe Margot Ribberink, die landelijke bekendheid verwierf als tv-weervrouw. De initiatiefnemers zien een veelvoud aan redenen voor het nieuwe vehikel.

Nood
Ten eerste heerst er een noodtoestand, aldus de initiatiefnemers. “Het gaat niet goed met het klimaat. Als we de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, overschrijden we binnen 10 jaar de afgesproken 1.5 graad opwarming uit het Parijs-Akkoord.” De hollend achteruitgaande biodiversiteit is eveneens een majeure bron van zorg.

Overheid
In de tweede plaats zou de overheid het laten afweten: milieuwetgeving, zowel landelijk als decentraal, wordt matig nageleefd. Bezuinigingen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat toezichthouders niet bij machte zijn hun controle uit te voeren en mensen en middelen tekortkomen. Tegelijkertijd overtreedt de bedrijfswereld systematisch de regelgeving door te vervuilen zonder de vereiste natuur- of milieuvergunningen. Advocaat van de Aarde noemt als voorbeelden Schiphol, Tata Steel en de Amercentrale.

Politiek rechter
De politiek laat het ondertussen afweten, betoogt AvdA. De Staat ging, internationale verplichtingen ten spijt, in hoger beroep gegaan in de Urgenda-zaak en minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) zet zijn vraagtekens bij Europese natuurdoelen. “Er gaapt dus een enorme kloof tussen ambitie en actie.” Aan de rechter is het dan vervolgens weer om die kloof te overbruggen, wanneer burgers (al dan niet vertegenwoordigd door belangenorganisaties) het bestuur de rechtszaal in slepen.

Kennis en geld
Advocaat van de Aarde werpt zich daarom op als medestander van burgers en organisaties om de juridische strijd te strijden. Als kennisbank en als platform voor fondsenwerving om de gerechtelijke procedures te bekostigen. “Daarmee nemen wij drempels weg en dragen wij bij aan de bestendigheid van deze organisaties.” De stichting zal zelf geen processen aanspannen maar louter ondersteunen. De voornaamste partner is vooralsnog MOB, maar ook is er samenwerking met Meten=Weten, Werkgroep Behoud de Peel en Pesticide Action Network Netherlands.

de jonge

Nog meer Regelgeving nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-04-2023 Koude voorjaar drijft boeren in het nauw 12 reacties
27-04-2023 Boeren verplicht tot oogsten door 'kalenderlandbouw', maar kunnen nog niets zaaien 0 reacties
26-04-2023 Bouwplannen veranderen door nieuwe regels en strijd om areaal 0 reacties
20-04-2023 Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot' 6 reacties
19-04-2023 Fotoserie: Nieuwe stal met slimme aanpassingen voor minder ammoniak 3 reacties
13-04-2023 ​Meer zekerheid voor flexkrachten in vleesverwerking 0 reacties
10-04-2023 Lied over hartenkreten van boeren: 'Grond van het bestaan' 0 reacties
30-03-2023 Delving schaarse metalen voor batterijen op oceaanbodem levert nieuwe dilemma's op 0 reacties
24-03-2023 Zwagerman 0 reacties
22-03-2023 Doek valt na negen jaar voor KardingeRun door aanscherping natuurregels (update) 0 reacties
18-03-2023 DAF ontvangt grote order van Asset Alliance Group 0 reacties
17-03-2023 Proef met vaccins tegen vogelgriep succesvol 0 reacties
14-03-2023 Commissie Van Geest vliegt uit de bocht over vrachtwagenheffing 0 reacties
06-03-2023 Wel of geen ruimte voor de wolf? Ook dát is een verkiezingsthema 3 reacties
24-02-2023 Nieuwe regelgeving voor veilige oplaadpunten in parkeergarages 0 reacties
17-02-2023 Mestmarkt staat nog in teken van rust 0 reacties
16-02-2023 Provincies kunnen weinig doen tegen opkoop stikstofruimte door luchthavens 0 reacties