Ervaringen

Ervaringen nieuws

Slimme mestoplossingen Dutch Dairy Challenge helpen melkveehouderij vooruit - 2

16-05-2024 - Innovatieve ideeën die een impuls geven aan de melkveehouderij. Vanuit de Dutch Dairy Challenge worden deze verder uitgewerkt en op een hoger plan gebracht. In de editie van 2024 waren er opvallend veel zienswijzen voor oplossingen rond het thema mest.

Struviet uit dunne fractie halen helpt om mest beter te benutten
Fosfaat uit de dunne fractie van mest winnen in de vorm van struviet. Harm van Kessel uit het Brabantse Mill en zijn zus Maartje zien hierin mogelijkheden om de mest van het melkveebedrijf beter te benutten. De eerste ervaringen zijn positief.

'Ik vertelde mijn zus over de problemen rond de mestafzet. In de akkerbouw is fosfaat vaak de beperkende factor, waardoor we minder stikstof uit dierlijke mest kunnen toedienen. Mijn zus is regelmatig betrokken bij waterzuiveringsinstallaties waar struviet wordt gemaakt. Wellicht kan dat ook met runderdrijfmest. Het idee was geboren', vertelt Harm van Kessel.

Van Kessel werkte het idee verder uit en inmiddels is het op kleine schaal getest. Op het bedrijf wordt de mest gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt ingezet als boxbedekking. 'Het idee is dat de dunne fractie in een tank gaat, waar deze wordt belucht en geroerd en waarna magnesium wordt toegevoegd. Dat bindt fosfaat, dat vervolgens als struviet neerslaat', legt de melkveehouder uit.

De analyses van de eerste test zijn nog niet binnen. 'Het werkingsprincipe is hetzelfde als op grotere schaal, de resultaten dus ook', verwacht Van Kessel. 'Het doel is om dit in batches te doen in een silo die kan roeren en beluchten. Dan kunnen we telkens 50 kuub per keer maken.'

Minder kunstmest nodig
Het voordeel van het systeem is dat de agrarisch ondernemer per hectare meer stikstof uit dierlijke mest kan uitrijden. 'Bij 40 kilo fosfaat per hectare, kan je bij 1,5 kilo fosfaat per kuub 27 kuub drijfmest kwijt. Met 4 kilo stikstof per kuub is dit ruim 100 kilo stikstof, terwijl je zonder derogatie 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag toedienen.'

Wanneer je 1 kilo fosfaat in een kuub hebt, kom je op 40 kuub drijfmest per hectare en dus 160 kilo stikstof, vervolgt de melkveehouder zijn rekenvoorbeeld. 'Op deze manier hoeft er minder stikstof- en kalikunstmest aangekocht te worden.'

De overgebleven dunne fractie bevat vooral stikstof en kali en wordt uitgereden op bouw- en grasland. Voor de struviet wordt op termijn naar afzet gezocht. 'De productie is hier beperkt. Bij grote installaties is de vorming van struviet vaak een continu proces.'

Iets te veel organische stof
Verder lijkt op de boerderij geproduceerd struviet iets te veel organische stof te bevatten. Toch hoeft dat geen probleem te zijn, zegt Van Kessel. 'Ik sprak iemand van Duynie, waar ook struviet wordt geproduceerd. Die vertelde dat er zeker voldoende vraag is naar dit product. Dat komt wel goed.'

Van Kessel durft er bijna niet aan te denken, maar mogelijk is de fosfaatloze dunne fractie ook geschikt als renure. 'Hierover is nog veel onduidelijk, toch denk ik dat de samenstelling van deze dunne fractie voor renure in aanmerking kan komen. Wanneer we dit als kunstmestvervanger mogen inzetten, biedt dit helemaal kansen voor het produceren van struviet uit drijfmest.'

Struviet winnen uit mest
Struviet is een bekend product uit de rioolwaterzuivering. Vanuit dit idee wordt door Harm van Kessel en zijn zus Maartje bij de Dutch Dairy Challenge gekeken of struviet ook is te winnen uit dierlijke mest. Mest wordt hiermee een hernieuwbare bron van fosfaat. In de mestwetgeving is fosfaat vaak de beperkende factor. Met minder fosfaat kunnen meer stikstof en kali worden gegeven uit dierlijke mest.

Nieuwsgrazer

Deelname aan onderzoek naar ervaringen van veeboeren in de agrarische sector

14-05-2024 - Goede middag allemaal,

Mijn naam is Kirsten van der Kruijs en ik ben student Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor mijn masterscriptie ben ik op zoek naar gepassioneerde Nederlandse veeboeren die bereid zijn om hun ervaringen te delen. Over het bedrijf en de sector en ook over de politieke en maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid. Daarnaast ben ik ook benieuwd naar jullie mening over de mediaberichtgeving rondom de agrarische sector. Hoe beïnvloeden deze factoren jouw persoonlijk en de manier waarop jij je bedrijf runt?

Ik zou het graag in een (online) interview met je willen bespreken. Het interview zal ongeveer 45 tot 60 minuten duren. Door deel te nemen aan mijn onderzoek help jij mij enorm met mijn scriptie en zorg je voor een blije afgestudeerde student! Daarnaast krijg je ook de kans om jouw stem te laten horen en begrip te creëren voor de uitdagingen en kansen waarmee boeren worden geconfronteerd in de huidige samenleving.

Als deelnemer aan mijn onderzoek heb je de mogelijkheid om jouw verhaal te delen in een vertrouwelijke omgeving. Ik anonimiseer alle herleidbare gegevens, dus deelname is anoniem.

Als u geïnteresseerd bent in deelname of vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op via kirsten.vanderkruijs@student.uva.nl of app naar 06-37267185. Ik hoor het heel graag!

Met vriendelijke groet,

Kirsten van der Kruijs
Universiteit van Amsterdam

kirsten-van-der-kruijs

Video: Nieuwkomer bouwt extra brede vrije-uitloopstal

14-05-2024 - Nieuwkomer Anna-Lena Grommel bouwde in het West-Duitse Schöninghsdorf een korte en extra brede stal voor 15.000 vrije-uitloophennen. In deze video licht ze haar keuzes toe en vertelt ze over de eerste ervaringen in de stal met de pas opgezette koppel.

Nieuwsgrazer

Nog meer Ervaringen nieuws

Datum Onderwerp Reacties
06-05-2024 Fahr schudder - Fahr schudder KH4-S ervaringen wiersen met schudder 21 reacties
29-04-2024 Filmen met een GoPro 6 reacties
29-04-2024 Fendt 102 - Soort olie in de transmissie 22 reacties
19-04-2024 Ervaringen heetwatervoorziening reiniging tank en robots 33 reacties
16-04-2024 Nieuwe melkers 10 jaar na de melkquotering 0 reacties
11-04-2024 Holaras Kuilverdeler - Kuilverdeler in fronthef 39 reacties
08-04-2024 Fendt 309 - Past 600/65r34 op dezelfde velg van 18.4r34? 16x34 velg 10 reacties
08-04-2024 Fendt 305 LS - Vragen over Fendt 305 LS Turbomatic 2 reacties
05-04-2024 Vergelijkenissen tussen casella, ocmis en ferbo regenhaspels 2 reacties
23-03-2024 Gezocht: Zelfladende kleine balenwagen 0 reacties
23-03-2024 Ervaringen met Spezima voorsnijder/vuilafscheider 65 reacties
19-03-2024 Renault Ares 610 RZ - Renault 610 RZ ervaringen 4 reacties
19-03-2024 Renault 120.14 - Renault 120.14 ervaringen 0 reacties
16-03-2024 Mais Ras 120FAO ervaringen 22 reacties
15-03-2024 Legrand Kipper - Disselvering aanpassen met ventiel op trekker 4 reacties
15-03-2024 Bobcat 322 - Welke heeft de voorkeur: Bobcat 323 of Kubota KX36-3 37 reacties
13-03-2024 Zijn er gebruikers met een seko mengwagen. 4 reacties