Christianne Van Der Wal

Christianne Van Der Wal nieuws

'Perspectief voor agrarische sector is niet in te vullen'

22-09-2022 - COLUMN BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN

Het stikstofbeleid gaat niet alleen over stikstof. Het zal niemand zijn ontgaan dat op de achtergrond verschillende pressiegroepen actief zijn die de stikstof gebruiken voor hun eigen agenda.

Op de eerste plaats de ecologen en natuurorganisaties. Die willen zoveel mogelijk grond om ecologisch te tuinieren. Op de tweede plaats een groep die je de elite zou kunnen noemen. Zij willen een recreatief platteland met een nostalgische belevingswaarde. Er mogen op het platteland nog wel boeren zijn, maar die moeten kleinschalig en natuurinclusief zijn. Op de derde plaats de veganisten die streven naar een veganistische staat. Ze hebben alle drie met elkaar gemeen dat ze geen innovatieve oplossingen willen, maar uitsluitend inkrimping van de veestapel.

Oud-landbouwminister Henk Staghouwer moest een nota schrijven waarin boeren perspectief wordt geboden. Maar welk perspectief had hij de blijvende boeren moeten bieden van wie wordt geëist dat ze grondgebonden zijn, terwijl alle vrijkomende grond wordt opgeslokt door natuurorganisaties?

Welk perspectief had Staghouwer moeten bieden aan de blijvende boeren die kleinschalig en natuurinclusief moeten zijn, terwijl de elite die dit eist tegelijk kosmopolitisch is ingesteld met een voorkeur voor een open samenleving en een open wereldmarkt waarin kleinschalige natuurinclusieve boeren nooit kunnen bestaan?

Welk perspectief had Staghouwer de veehouders moeten bieden in een land waar de media worden gecontroleerd door veganisten en een substantieel deel van de politiek ijvert voor een veganistische staat?

Dat Staghouwer is stukgelopen op de perspectiefnota, is mijns inziens niet alleen te wijten aan zijn capaciteiten, maar ook aan de onmogelijkheid van de opdracht. De hele politiek, inclusief de Tweede Kamer, is niet in staat perspectief te bieden. Het valt mij namelijk op dat vanuit de politiek wordt geprobeerd om de verantwoordelijkheid voor het bestaan van boeren bij anderen neer te leggen. Ze proberen de verantwoordelijkheid bij supermarkten neer te leggen die geen 'eerlijke prijs' zouden betalen. Of ze proberen het bij de verwerkende industrie neer te leggen die 'miljarden euro's zou verdienen'.

Nu is Carola Schouten tijdelijk terug als landbouwminister, maar dat biedt ook geen perspectief. Vier jaar heeft ze gesproken over kringlooplandbouw zonder dat dit ergens concreet werd gemaakt. Misschien is het een idee dat minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof de perspectiefnota schrijft? Zij moet toch in staat zijn om als een bulldozer de dubbele agenda's aan de kant te schuiven en de boeren perspectief te bieden?

Newholland12

Van der Wal: 'ik had het beter moeten uitleggen'

20-09-2022 - Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft in een paar maanden geschiedenis geschreven. Haar stikstofkaart leidde tot een ware opstand. Ook vandaag weer op Prinsjesdag - zelfs de koning en prinses Amalia zijn niet meer veilig. ‘Ik had het beter kunnen uitleggen’, zegt Van der Wal tegen BNR.

Nieuwsgrazer

Noord-Holland vraagt Van der Wal om praktischer aanpak stikstof

14-09-2022 - Provincie Noord-Holland heeft bij stikstofminister Christianne van der Wal aangedrongen op een meer praktische insteek van de stikstofaanpak. De minister bracht maandag een werkbezoek aan de provincie, onder andere aan het veehouderijbedrijf van Jaap Prins in Grootschermer.

Nieuwsgrazer

Nog meer Christianne Van Der Wal nieuws

Datum Onderwerp Reacties
13-09-2022 LNV komt met aanbevelingen vergrotingeffectiviteit emissiearm stalsysteem 2 reacties
13-09-2022 Gedeputeerde Rommel bespreekt tijdens werkbezoek stikstofaanpak met minister Van der Wal 4 reacties
09-09-2022 Innovatie boeren moet betaalbaar zijn zonder grotere veestapel 3 reacties
07-09-2022 Ministers willen robuustere vergunningverlening voor stalinnovaties 10 reacties
31-08-2022 ​Kabinet denkt na over vervanging van KDW's 0 reacties
26-08-2022 Kamervragen VVD en CDA over opkoopregeling 7 reacties
25-08-2022 Stikstofmiljarden zijn voor ministers heilig 5 reacties
23-08-2022 Van der Wal wil Duitsers ook stikstofregels door strot duwen 17 reacties
23-08-2022 Minister Van der Wal: ‘Ook Duitsland moet minder stikstof uitstoten’ 9 reacties
23-08-2022 Stikstofminister Van der Wal geeft grensboeren ruimte, geen uitzonderingspositie 19 reacties
22-08-2022 Stikstofminister Van der Wal wil overleg met Justitie over intimidatie boeren 33 reacties
20-08-2022 Briefje van Jan aan Christianne van der Wal 7 reacties
17-08-2022 Van der Wal erkent verschil in beleid met buurlanden - Boerderij 2 reacties
16-08-2022 Wat vind jij: Het is volledig terecht als biologische boeren worden ontzien in de stikstofcrisis 25 reacties
16-08-2022 Boeren scharen zich vierkant achter LTO-voorzitter tijdens stikstofprotest in Oostburg: ‘Sjaak gaat het voor ons regelen.” 2 reacties
15-08-2022 Eerste stap na overleg natuurorganisaties: biologische boeren mogelijk uitgezonderd van stikstofbeleid 45 reacties
31-07-2022 Kamerleden willen 'bewijs' stoppende veehouders en natuurherstel 9 reacties