Agractie

Foto's van agractie

Agractie nieuws

Als er een jaar is dat bewijst dat de natuur zich niet laat sturen, dan is het wel 2024

29-06-2024 - Boeren hebben al sinds het najaar van 2023 te maken met zeer natte weersomstandigheden, en vooral in het voorjaar van 2024 is er extreem veel regen gevallen. Daardoor zijn gewassen veel later dan gewenst of soms helemaal niet in de grond gekomen, en was het niet mogelijk overal (voldoende) te bemesten. Daarmee is dit seizoen ook het ultieme bewijs dat kalenderlandbouw niet werkt.

Agractie Nederland heeft daarom vandaag een brief gestuurd aan de minister van LVVN met het verzoek om voor het bijzonder natte teeltseizoen 2024 anders om te gaan met een aantal regels zoals die zijn omschreven in de uitvoeringsregeling meststoffenwet.

Het gaat hierbij om:
• Coulance omtrent grasland scheuren;
• Verlenging uitrijdperiode van dierlijke mest;
• Geen sancties of kortingen opleggen bij inzaaien vanggewas na 1 oktober.

Agractie roept de minister op om, conform de recent aangenomen motie, af te stappen van kalenderlandbouw. Boeren willen ruim van te voren weten waar ze aan toe zijn. Deze beslissingen kunnen niet wachten tot enkele dagen voor de deadline, zoals in het verleden
gebeurde. Om dit te voorkomen zou de minister al in een eerder stadium van het groeiseizoen dergelijke beslissingen moeten nemen. Agractie verwacht dan ook op korte termijn een reactie.

Lees de brief aan de minister hier: agractie.nl/wp-content/uploads/…

Nieuwsgrazer

LTO en Agractie zijn niet blij met Nota Ruimte: 'Iedereen herinnert zich stikstofkaartje' en 'landbouw vogelvrij verklaard'

21-06-2024 - In het stuk worden keuzes gemaakt over opgaven die om ruimte vragen, zoals landbouw, natuur, woningbouw, economie en energiezekerheid.

Nieuwsgrazer

Boerenorganisaties uiten felle kritiek op wetsvoorstel verlaging mestproductieplafonds en afroming rechten

20-06-2024 - Agrarische organisaties en individuele boeren zien de afroming van fosfaatrechten en de verlaging van de mestproductieplafonds niet zitten. Dat blijkt uit de reacties die zijn binnengekomen.

Het productieplafond voor de melkveehouderijsector zakt per 2025 met tien procent. Dit komt neer op 440 miljoen kilogram stikstof en 135 miljoen kilogram stikstof. Hiermee wil het kabinet dan voldoen aan de derogatiebeschikking. Daarvoor is een wijziging van de Meststoffenwet nodig.

Het mestplan van de minister om aan de plafonds te kunnen voldoen, lag de afgelopen twee weken ter inzage. Dit leverde in totaal 205 reacties op. Deze kwamen zowel van individuele boeren als van boerenorganisaties, waaronder Agractie, LTO, NAJK en NMV en Stikstofclaim.

Nieuwsgrazer

Nog meer Agractie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
18-06-2024 Alien van Zijtveld nieuwe voorzitter Agractie: ‘Dat ik dit doe, is bittere noodzaak’ 0 reacties
17-06-2024 Boeren ‘onthutst’ over komst Europese natuurherstelwet 1 reactie
13-06-2024 Agractie: nieuwe bewindslieden moeten hoge verwachtingen waarmaken 0 reacties
11-06-2024 Friese organisaties pleiten in visie voor toekomstbestendige sector 0 reacties
09-06-2024 Dit is Alien (31), het nieuwe boegbeeld van Agractie: ‘Als we niet meer nodig zijn, stoppen we’ 3 reacties
03-06-2024 Boerenorganisatie Agractie heeft een nieuwe voorzitter en ze komt uit Overijssel 2 reacties
03-06-2024 Alien van Zijtveld nieuwe voorzitter Agractie 0 reacties
25-05-2024 Agractie: meeste boeren verwachten niets van mestplan kabinet 1 reactie
16-05-2024 LTO, NAJK en Agractie: hoofdlijnenakkoord biedt landbouw weer perspectief 0 reacties
01-05-2024 Agractie: enquête mestbeleid 0 reacties
26-04-2024 FDF en Agractie zwaar teleurgesteld in Kamer en kabinet na mestdebat, LTO ziet kans 1 reactie
24-04-2024 Nieuw sectorplan mest levert direct draagvlak in 2 reacties
22-04-2024 Agractie vestigt hoop op Tweede Kamer: 'Er gaan nú boerengezinnen kapot' 0 reacties
15-04-2024 Agractie met twaalf tot twintig bussen naar Brussel 0 reacties
13-04-2024 Sjoerd en Jitty voeren actie in Brussel voor soepeler mestregels voor boeren. 'It is hiel krom sa't it no giet' 3 reacties
12-04-2024 Vlog van Agractie 1 reactie
12-04-2024 Protestactie Brussel komt op stoom 0 reacties