Afsluitdijk

Foto's van afsluitdijk

Afsluitdijk nieuws

Zes grote pompen Afsluitdijk zijn succesvol geplaatst

14-05-2024 - DEN OEVER (ANP) - De zesde en laatste grote pomp van het nieuwe gemaal in de Afsluitdijk bij Den Oever is dinsdag succesvol geplaatst, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. De operatie begon op 3 mei.

Nieuwsgrazer

Rijkswaterstaat plaatst zes gigantische pompen in de Afsluitdijk

06-05-2024 - Rijkswaterstaat is begonnen met het plaatsen van zes grote pompen in een nieuw gemaal in de Afsluitdijk. De pompen zijn bijna 12 meter hoog en wegen 90 ton. Ze moeten zorgen voor een betere afvoer van water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Rijkswaterstaat noemt het plaatsen van de pompen precisiewerk. Het hijsen kan alleen als het niet te hard waait. Ook is de ruimte beperkt. Bij het plaatsen van de pompen in het betonwerk van het gemaal is er een speling van 8 millimeter.
De pompen zijn in Spanje gebouwd en met een schip naar de Robbenplaat vervoerd. Daar zijn ze vorige week aangekomen. Om ze op de juiste plek te krijgen, gebruikt Rijkswaterstaat een drijvende kraan en een op afstand bestuurbaar platform op wielen.
Tegen overstromingen
Het gemaal moet overstromingen voorkomen. Volgens Rijkswaterstaat stroomt er steeds meer water uit rivieren naar het IJsselmeer. Dat moet afgevoerd worden en de oude spuisluizen kunnen dat niet aan.
Ook kunnen die water alleen naar de Waddenzee verplaatsen als het waterpeil daar lager is dan in het IJsselmeer. Met de stijgende zeespiegel is de verwachting dat er in de toekomst minder gespuid kan worden.
De nieuwe pompen hebben dat probleem niet en die kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Dat betekent dat een olympisch zwembad in 9 seconden gevuld is. Daarmee wordt het gemaal een van de grootste in Europa.
Rijkswaterstaat verwacht dat de klus, die via webcams is te volgen, zo'n twee weken gaat duren.

Nieuwsgrazer

Klimaatdilemma voor Nederland: hoe lozen we de rivieren in een steeds hogere zee?

07-01-2024 - Zandzakken in Hoorn en de IJssel hoog tegen de kade in Deventer. De steden liggen ver uit elkaar, maar toch had de wateroverlast er afgelopen week deels dezelfde oorzaak: hoge waterstanden in het IJsselmeer. Daardoor stond ook het Markermeer hoger en kon de IJssel niet goed wegstromen.
Het schetst een groter probleem voor de toekomst, waarin onze kustwateren door de zeespiegelstijging steeds hoger komen te staan. De zee buitenhouden is één uitdaging, maar rivier- en regenwater weg krijgen misschien nog een veel grotere. Gaan we de rivieren afdammen en met reusachtige gemalen het water naar zee pompen? Of blijven we de wetten van de natuur eerbiedigen, waarin water op eigen kracht van hoog naar laag blijft stromen?
Fundamentele keuze
Het is een fundamentele keuze voor Nederland, zegt hoogleraar klimaatadaptatie Marjolijn Haasnoot van de Universiteit Utrecht en kennisinstituut Deltares. Want die keuze maakt veel uit voor hoe ons land eruit komt te zien. Willen we leven in een badkuip, die we aan de ene kant door de Rijn en Maas laten vollopen en aan de andere kant leegpompen naar zee? Of geven we de rivieren de ruimte om op eigen kracht naar zee te stromen - achter steeds hogere rivierdijken?
Alle keuzes hebben grote waterbedeffecten, die heel Nederland aangaan. "De aandacht gaat snel naar water, maar dit bepaalt bijvoorbeeld ook waar nog zand en klei worden afgezet", zegt Hans Middelkoop, hoogleraar fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. En er zijn grote gevolgen voor de natuur, die reiken tot de Alpen: "Als we de riviermondingen afdammen komen er ook geen trekvissen meer in de Rijn."
In theorie zou zo'n dam in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam geplaatst kunnen worden. Daar bevindt zich nu een stormvloedkering die na storm Pia voor het eerst op eigen kracht sloot.
Als de Noordzee een meter hoger ligt, is deze kering al zo vaak dicht dat die niet langer toereikend is. Komt er een dam, dan moeten daar ook reusachtige gemalen bij komen om te voorkomen dat Rotterdam en Dordrecht van de binnenkant vollopen met rivierwater. "Maar als er dan een hoge afvoergolf van de Rijn komt, zullen die pompen dat niet kunnen bijhouden", zegt Middelkoop. "Dus hebben we ook extra bergingsruimte nodig om rivierwater op te vangen."
Gemalen die nooit mogen falen
Om de druk op West-Nederland te verlagen, zou bijvoorbeeld de IJssel structureel meer Rijnwater moeten afvoeren. Ook het IJsselmeer zou dan berekend moeten worden op een hoger waterpeil, met van Kampen tot Hoorn en Stavoren hogere dijken en kades.
Maar zelfs met dat verhoogde waterpeil zal het IJsselmeer steeds meer moeite krijgen het rivierwater in een steeds hogere Waddenzee te spuien. Dus is Rijkswaterstaat bij Den Oever begonnen met de aanleg van gemalen in de Afsluitdijk, waarmee ook rivierwater naar zee gepompt kan worden. Tegen 2050 staan die pompen in de winter misschien wel de helft van de tijd aan, zegt Rijkswaterstaat.
Het wordt het grootste gemaal van Europa en kan maximaal 235 kuub water per seconde naar zee pompen. Ter vergelijking: bij de meest extreme afvoer kan bij Lobith per seconde maximaal 18.000 kuub Rijnwater ons land binnenstromen.
Aangezien we daarnaast het water van de Maas en het regenwater dat 's winters in Nederland zelf valt nog moeten afvoeren, zouden bij verdere afdamming van de rivieren dus gemalen van een totaal andere orde nodig zijn. Je kunt er gelijk een kerncentrale naast bouwen om ze van energie te voorzien, stelt Maarten Kleinhans, hoogleraar riviermondingen aan de Universiteit Utrecht. "En als de pompen falen tijdens een hoogwater, hebben we heel weinig tijd", zegt Haasnoot.
Ondiepere waterweg
Emeritus-hoogleraar Han Meyer van de TU Delft bedacht een alternatieve oplossing voor de Nieuwe Waterweg: de riviermonding ondieper maken. De Rotterdamse haven verplaatst dan meer naar zee, zoals met de Maasvlakte al jaren gebeurt.
Het plan is goed voor de natuur en helpt verzilting van achterliggende polders tegen te gaan. Maar misschien wel het belangrijkste voordeel is dat het getij geremd wordt door de ondiepere bodem. Dat helpt Rotterdam en het achterliggende rivierenland te beschermen tegen stormvloeden, terwijl het water van de Maas en Rijn toch op eigen kracht de Noordzee kan blijven bereiken. Dat is weer handig voor de binnenvaart: die behoudt een open toegang naar de grote rivieren. Het plan won onlangs een prijs.
Democratisch proces
Welke keuzes het verstandigst zijn, hangt ook af van hoeveel hoger de Noordzee uiteindelijk wordt. Blijft het bij één meter, dan ontstaan weliswaar grote problemen, maar kunnen die nog op veel manieren worden opgelost. Wordt het meer dan 3 meter, dan zijn dijkverhogingen niet langer toereikend - en zullen we het (deels) hogerop moeten zoeken.
Nederland is dus afhankelijk van het succes of falen van de internationale aanpak van klimaatverandering, zegt Kleinhans. Aangezien daar geen garanties bestaan, is hij bezorgd dat we ons ingraven met strategieën die op lange termijn onhoudbaar zijn. De oprekbare strategie ligt volgens Kleinhans niet in dammen en stormvloedkeringen, maar in "ruimte voor de rivier op grote schaal".
"Dat vraagt landelijke regie én voor alle regio's een democratisch proces, waarin gekozen kan worden tussen verschillende opties. Dat is van groot belang voor het draagvlak voor keuzes die alle toekomstige generaties aangaan."

Nieuwsgrazer

Nog meer Afsluitdijk nieuws

Datum Onderwerp Reacties
28-12-2023 Waterstand IJsselmeer even met 10 centimeter gedaald 0 reacties
17-10-2023 De Lelylijn over de Afsluitdijk? Nee, zo’n vaart zal het niet lopen 0 reacties
10-08-2023 IJntema Carrosseriebouw BV overgenomen door medewerker 0 reacties
14-06-2023 Renovatie van de Afsluitdijk loopt uit én gaat miljoenen euro's meer kosten 0 reacties
14-09-2022 Einde in zicht voor rode lichten op turbines Windpark Fryslân: 'It is yndied gjin gesicht sa' 0 reacties
21-08-2022 Deze negen windmolens (van 177 meter hoog) bij de Afsluitdijk moeten jaarlijks stroom leveren aan zo'n 46.000 huishoudens | video 0 reacties
26-07-2022 Nieuwe Afsluitdijk is grafkelder voor vogels. ’Doodgereden of levend begraven in gaten waar ze nooit meer uitkomen’, aldus faunabeheerder 0 reacties
28-06-2022 Rutte Nederland B.V. definitief failliet verklaard 5 reacties
23-05-2022 Renovatie Afsluitdijk nóg duurder: kosten al 2 miljard euro 0 reacties
20-05-2022 Fouten in opdracht Afsluitdijk waren al jaar voor renovatie bekend 0 reacties
19-05-2022 'Het verdriet van de Zuiderzee' toont het effect van de Afsluitdijk op mens en ecosysteem. Voorstelling wordt gespeeld aan de rand van het IJsselmeer, 0 reacties
05-12-2020 In Alkmaar zagen ze de Friese hijskranen de Afsluitdijk over komen, nu verovert Schot zelf het noorden 0 reacties
05-11-2020 Renovatie Afsluitdijk neemt zeker drie jaar langer in beslag door ontwerpfout 0 reacties
24-02-2020 Agriport-telers zetten door met aardwarmte ondanks verduurzamingsobstakels 0 reacties
14-02-2020 Met de Afsluitdijk verdween de Zuiderzee; wat deed dat met de vissers? 0 reacties
25-10-2019 Drukte op de Afsluitdijk: boeren, werkzaamheden en vakantie 0 reacties
25-10-2019 Brabantse boeren protesteren in Den Bosch, ook actie op Afsluitdijk 0 reacties