Foto van: arjan-dijkers

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Dordrecht

Foto's
8
Video's
0
Topics
0

Over Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 17 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

Het dagelijks werk van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat zijn. Door de expertise is de VRZHZ dan ook veiligheidsadviseur voor de 17 gemeenten en partners in de regio. De VRZHZ doet dit met ongeveer 300 beroeps- en ruim 800 vrijwillige brandweermedewerkers op basis van de volgende missie:

‘’Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij incidenten, rampen en crisis te voorkomen en beperken.’’

Wat zijn dan die 17 gemeenten? Dit zijn de gemeenten in de Hoeksche Waard, de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met zo’n 483.000 inwoners. Vanwege de ligging en inrichting van het gebied heeft de VRZHZ te maken met specifieke risico’s: de vele (rijkswegen), spoorwegen en industriegebieden met gevaarlijke stoffen. De VRZHZ zorgt voor de beheersing van deze risico’s, zodat deze zo klein mogelijk worden gehouden om onze regio zo veilig mogelijk te houden.

Kortom: de VRZHZ zorgt dus voor:

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio)
Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s)
Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt)
De VRZHZ richt zich hierbij op:

Brandweerzorg, rampenbestrijding, bevolkingszorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR);
Samenwerking met aan hulpverlening gelieerde diensten en organisaties, zoals politie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, ambulancedienst (als onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en de Omgevingsdienst ZHZ.
Onze organisatie
De VRZHZ is onderverdeeld in drie afdelingen, namelijk: de Brandweer (Zuid-Holland Zuid), Bedrijfsvoering en de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC).

Brandweer Zuid-Holland Zuid
De Brandweer Zuid-Holland Zuid maakt onderdeel uit van de VRZHZ. Alle 17 gemeentelijke brandweerkorpsen zijn georganiseerd naar één brandweerkorps: De Brandweer Zuid-Holland Zuid. De brandweer heeft veel expertise en geeft dan ook advies op het gebied van risicobeheersing. Onze regio bestaat uit 36 brandweerkazernes, verdeeld over vier clusters:

De Hoeksche Waard
Drechtsteden-Noord/Molenwaard
GHG/GLZ (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam en Zederik)
Dordrecht/Zwijndrechtse Waard
De brandweer heeft de taak om risico’s zoveel mogelijk in te perken en te beheersen en niet alleen grote branden blussen. Als er zich dan toch incidenten voordoen, probeert de brandweer deze zo effectief mogelijk te bestrijden. De brandweer is trots op hun werk, en met circa 800 vrijwilligers wordt de regio zo veilig mogelijk gehouden.

Op www.brandweer.nl/zuidhollandzuid kun je alles vinden over de Brandweer in Zuid-Holland Zuid.

Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC)
De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises: samen met de collega’s van de brandweer en bedrijfsvoering en onze externe partners zorgen zij voor de veiligheid van bijna 485.000 mensen. Zij staan 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat voor iedereen die in ons verzorgingsgebied woont, werkt of verblijft.

De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis is een onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zij zijn ontstaan uit de behoefte om bij een mogelijke maatschappelijke ontwrichting de crisisbeheersing regionaal te coördineren. Denk aan de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk of de brand in een treinwagon op het rangeerterrein Kijfhoek. Ook bij iets feestelijks als het koninklijke bezoek op Koningsdag in Dordrecht kan de samenleving op hen rekenen.

Netwerkorganisatie
De afdeling staat bekend als ‘VRC’. Zij zijn de spin in het web van mensen, materialen en kennis. Zij bundelen alle krachten en specialismen op het gebied van crisisbeheersing. Of het nu GHOR, Bevolkingszorg of multi is. Iedereen die een taak heeft op het moment dat er sprake is van een ramp of crisis maakt onderdeel uit van het netwerk. Zij nemen de leiding en zorgen voor coördinatie in de voorbereiding, als het er toe doet én daarna. Het evalueren is net zo belangrijk. Zij willen ons elke dag verbeteren. Niet voor niets behoren we tot de top van veiligheidsregio’s in Nederland.

Binnen de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) worde

Dit bedrijf is 8 keer op de foto gezet door de leden van TruckFan

Elders op het internet

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op Twitter

Dit profiel beheren?

« Alle bedrijven