Foto van: Alex Miedema

PostNL

Den Haag

Foto's
87
Video's
0
Topics
5

Over PostNL

Een bedrijf uit Den Haag (Nederland).

Dit bedrijf is 87 keer op de foto gezet door de leden van TruckFan

Elders op het internet

De officiële website van PostNL
PostNL op Twitter

Dit profiel beheren?

29 Jul 2020

Scania lowrider voor PostNL

PostNL mag dan geen staatsbedrijf meer zijn, ze doen nog steeds haar best naast zo veel mogelijk winst te maken, ook wat bij te dragen aan de wereld én aan het werkcomfort van haar medewerkers. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer, maar het levert wel bijzondere dingen in ons straatbeeld op: een complete zwerm elektrische scooters, elektrische busjes en nu ook een Scania L280. Deze gespot door Jaco Terlouw, die in verband met zijn verhuizing onlangs een nieuw spotplekje uitprobeerde, in dit geval langs de A20 in de buurt van Nieuwerkerk aan den IJssel.

0 reacties

28 Jul 2020

01 May 2020

PostNL en CB starten samenwerking vanuit CB Healthcare

Logistiek dienstverlener CB en PostNL hebben vandaag bekendgemaakt dat PostNL voornemens is een minderheidsbelang te nemen in de healthcare-tak van CB. Vanuit het nieuwe partnership CB Healthcare willen PostNL en CB intensiever gaan samenwerken en klanten in de zorgsector voorzien van een breed aanbod aan logistieke oplossingen, zoals de levering van wondzorgproducten en incontinentiemateriaal aan huis en bij zorginstellingen. Met deze stap spelen PostNL en CB in op de groeiende markt voor zorglogistiek. De transactie is naar verwachting in juli 2020 afgerond.

Eenvoudiger en patiëntgerichter
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Zorg wordt steeds vaker op afstand verleend. Deze veranderingen vragen de komende decennia om een eenvoudigere en patiëntvriendelijke inrichting van de logistieke activiteiten. Met dit partnerschap spelen CB en PostNL in op de groeiende maatschappelijke behoefte aan directe levering van (preventieve) zorg aan ouderen en patiënten thuis. Daarnaast zien beide bedrijven een toenemende vraag vanuit ziekenhuizen en zorginstellingen naar logistieke ondersteuning.

Gepersonaliseerd en op elk moment
Hans Willem Cortenraad, algemeen directeur van CB: “CB richt zich sinds een aantal jaren op de zorgmarkt. We zijn in staat om logistieke ketens in de zorg te verkorten en te voorzien van persoonlijke service, waardoor zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan logistiek en consumenten beter gefaciliteerd worden in hun zorgbehoeften. Door de samenwerking met PostNL kunnen we flexibeler inspelen op de veranderingen in de zorgmarkt. En worden we meer schaalbaar in de toenemende vraag om diensten en producten gepersonaliseerd én op elk moment te leveren. Door krachten te bundelen, worden we samen slimmer, sneller en efficiënter in zorglogistiek.”

Betere logistieke oplossingen
Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek PostNL: “PostNL en CB werken al jaren op succesvolle wijze als partners samen. Wij beschikken over een fijnmazig, specialistisch netwerk. Zorg wordt steeds vaker in de thuissituatie verleend en de vraag van onze klanten naar logistieke service neemt toe. Door deze logistiek uit handen te nemen, kunnen zorgprofessionals zich concentreren op het verlenen van zorg. PostNL en CB delen de ambitie om het logistieke proces slimmer en meer vanuit de behoeften van de patiënt en zorgverlener te organiseren. Door intensieve samenwerking verwachten we versnelling te kunnen aanbrengen in de realisatie van onze plannen."

0 reacties

17 Feb 2020

30 Jan 2020

Vanaf 1 februari: één sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland

Den Haag, 30 januari 2020 – Op 1 februari wordt de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd afgerond. Dat betekent dat de post vanaf die dag door één sterk landelijk postnetwerk wordt bezorgd. De samenvoeging maakt het mogelijk om overal in Nederland vijf dagen per week post te kunnen blijven versturen en ontvangen. En dankzij de samenvoeging blijft de werkgelegenheid in de postsector als geheel zo veel mogelijk in stand. PostNL verwelkomt meer dan 4.300 nieuwe medewerkers van Sandd. PostNL bevestigt de strategische en financiële uitgangspunten voor waardecreatie zoals gepresenteerd op 1 oktober 2019.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “We verwelkomen onze nieuwe collega’s bij PostNL en zijn heel blij dat we zoveel mensen een baan, een inkomen en zekerheid kunnen bieden. Ook in de komende periode kunnen Sandd-medewerkers met voorrang blijven solliciteren op de vacatures bij PostNL. Voor klanten en consumenten betekent de samenvoeging dat zij kunnen blijven rekenen op een sterk postnetwerk dat dichtbij is en dat hoge bezorgkwaliteit biedt voor een redelijke prijs.”

Resi Becker, directeur postbedrijf van PostNL: “Post is en blijft voor iedereen een belangrijke manier om te verbinden en om contact te houden met anderen. Natuurlijk is er steeds meer digitale communicatie, maar de post die we ontvangen en versturen blijft heel relevant. Een handgeschreven verjaardagskaart, een stempas, een geboortekaartje, favoriete tijdschriften, medische zendingen: ze komen met de post in de bus, vijf dagen in de week, overal in Nederland. Post betekent daarmee niet alleen aandacht, het is ook altijd dichtbij en het is betrouwbaar.”

Becker vervolgt: “De samenvoeging is een ingewikkelde logistieke operatie waaraan hard is gewerkt. Zo hebben we voor alle 20.000 postbezorgers nieuwe roosters gemaakt. We hebben maatregelen genomen om alle post zo goed mogelijk te bezorgen. We houden er wel rekening mee dat we in de eerste weken tijd nodig hebben om het gecombineerde volume optimaal te spreiden over onze vijf bezorgdagen, maar zullen er alles aan doen om dit voor onze klanten en medewerkers goed te laten verlopen.”

Meer baanzekerheid voor medewerkers in de postsector
Deze consolidatie maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Alle 11.000 postbezorgers van Sandd hebben een baan aangeboden gekregen bij PostNL. Een kleine 40% daarvan heeft direct aangegeven een andere keuze te maken, gegeven de goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de sociale regeling die Sandd aanbiedt.

Ruim 60 procent gaf aan wel een arbeidsovereenkomst te willen ontvangen. Van deze groep hebben ongeveer 4.000 het aanbod geaccepteerd, zij gaan nu aan de slag bij PostNL. Zij bezorgen samen met de huidige 16.000 postbezorgers vanaf 1 februari vijf dagen in de week overal in Nederland zo’n 7 miljoen poststukken per dag*.

Ook gaan er meer dan 300 sorteerders, chauffeurs en andere medewerkers van Sandd aan de slag bij zowel het post- als pakkettenbedrijf van PostNL. Dankzij de consolidatie blijven verder de banen van ongeveer 500 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden, doordat PostNL de samenwerking met sociale werkplaatsen voortzet.

Sandd-medewerkers blijven welkom
Ook na 1 februari kunnen alle Sandd-medewerkers met voorrang blijven solliciteren op functies bij PostNL. Voor degenen die niet bij PostNL komen werken, is hulp bij het vinden van een baan elders beschikbaar. Zo zijn er banenmarkten georganiseerd op alle Sandd-locaties, waar meer dan 100 verschillende geïnteresseerde werkgevers zich presenteerden. De bemiddeling is onderdeel van de sociale regeling die Sandd is overeengekomen met zijn ondernemingsraad, net als een goede financiële regeling voor degenen die niet bij PostNL gaan werken. Ook de bezorgers van de franchise-ondernemers die in bepaalde regio’s voor Sandd werkten kunnen solliciteren op de vacatures bij PostNL.

* Dit is gebaseerd op het postvolume bij PostNL in 2018. Op 24 februari 2020 presenteert PostNL de jaarcijfers over 2019.

0 reacties

22 Dec 2019

26 Oct 2019

20 Oct 2019

01 Oct 2019

Eén sterk landelijk postnetwerk voor heel Nederland

Den Haag, 1 oktober 2019- PostNL en Sandd voegen hun postnetwerken samen om een betrouwbare, bereikbare en betaalbare postvoorziening, met meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers te waarborgen. Nu de staatssecretaris van EZK de samenvoeging onder voorwaarden heeft goedgekeurd, en ook is voldaan aan de overige transactievoorwaarden, gaat PostNL alle aandelen van Sandd overnemen waarna de integratie van beide netwerken start.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “We zetten hiermee een belangrijke strategische stap naar een robuust en stabiel postbedrijf. We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij de leidende positie in de postmarkt. Dat betekent dat we de belangen van alle stakeholders zorgvuldig blijven afwegen, zodat we financiële èn maatschappelijke waarde kunnen creëren. De consolidatie leidt tot meer kwaliteit en continuïteit voor verzenders en consumenten en tot meer baanzekerheid voor postbezorgers. We zullen het gematigde prijsbeleid van de afgelopen jaren voortzetten.”

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Als ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar dan kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm trots ben op wat we met elkaar hebben bereikt. Maar nu is het hoog tijd voor één sterk, Nederlands postnetwerk dat consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn kan bieden. We hebben goede afspraken gemaakt over de integratie en over de toekomst van onze medewerkers.”

PostNL en Sandd kondigden het voornemen om samen te gaan aan op 25 februari 2019. Nadat de ACM op 5 september bekendmaakte geen vergunning te verlenen, deden PostNL en Sandd een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris besloot vervolgens op 27 september om deze toestemming onder voorwaarden te verlenen op basis van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Integratie
De combinatie van beide netwerken biedt bedrijven en consumenten de zekerheid van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en die overal in Nederland bereikbaar blijft.

Deze consolidatie brengt ook meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Voor de overige medewerkers van Sandd wordt gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. PostNL zal daarnaast de samenwerking met sociale werkplaatsen continueren. De consolidatie heeft dus geen gevolgen voor hun medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PostNL verwacht de integratie van de beide netwerken, waarvoor een gedegen plan klaarligt, in het eerste halfjaar van 2020 af te kunnen ronden. In de komende maanden worden, in overleg met de klanten van Sandd, de volumes gefaseerd opgenomen in het netwerk van PostNL. Het grootste deel van de migratie zal begin 2020 plaatsvinden. Na de samenvoeging van netwerken wordt afscheid genomen van het merk en de postzegels van Sandd.
Duurzame waardecreatie
Op 25 februari 2019 hebben we de hoofdlijnen en verwachte financiële gevolgen van de transactie bekend gemaakt. In de maanden daarna is de business case robuuster gemaakt. Dit is vertaald in een gedegen integratieplan. Sinds 27 september is er nu ook helderheid over de voorwaarden (ten aanzien van toegang, rendement en arbeid) die zijn gesteld bij goedkeuring van de consolidatie.
De belangrijkste elementen van de transactie zijn:
Betaling van €105m in contanten (inclusief aflossing van aandeelhouderslening) en overname van circa €25m in overige vorderingen door PostNL
Verwachte jaarlijkse synergie oplopend naar € 50 miljoen - € 60 miljoen, de volledige run-rate wordt bereikt in het 2022
Eenmalige implementatie cash-out, geschat op één keer de jaarlijkse run-rate synergie, in 2019 en 2020
Door de consolidatie vertragen enkele kostenbesparingsinitiatieven. Het effect hiervan bedraagt € (30) miljoen - € (50) miljoen over de periode 2019-2022 (25 februari 2019: € (50) miljoen - € (70) miljoen)
In 2019 is de verwachte impact op UCOI (underlying cash operating income) € (15) miljoen - € (25) miljoen
Positieve bijdrage aan UCOI in 2020
Financiering en dividend
Door de financiering van de overname en daaropvolgende integratie verwacht PostNL een tijdelijke overschrijding van de doelstelling van de leverage ratio (gecorrigeerde nettoschuld/EBITDA) van maximaal 2.0x. In lijn met zijn dividendbeleid zal PostNL zolang de leverage ratio de 2.0x overschrijdt, tijdelijk geen dividend betalen. PostNL streeft ernaar om binnen 12 tot maximaal 24 maanden de dividendbetalingen te hervatten.

0 reacties

29 Sep 2019

Staatssecretaris van EZK geeft toestemming voor samenvoeging postnetwerken PostNL en Sandd

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft vrijdag toestemming gegeven voor de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd. Door deze goedkeuring kunnen PostNL en Sandd nu verder gaan met het zo snel mogelijk afronden van de transactie.

Samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd is noodzakelijk voor de continuïteit van de postvoorziening in Nederland. Het zorgt ervoor dat post betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft en is een steun in de rug voor de baanzekerheid van duizenden postbezorgers.

De toestemming is verleend op basis van artikel 47 van de Mededingingswet, nadat PostNL en Sandd op 6 september een verzoek daartoe hadden ingediend. De staatssecretaris heeft dit besluit genomen op basis van een bredere afweging van maatschappelijke belangen.

Aan de toestemming zijn voorwaarden verbonden gericht op het waarborgen van de belangen van alle stakeholders:

Toegang
Postvervoerders die nu gebruik maken van het netwerk van Sandd krijgen een overgangsregeling voor toegang tot het PostNL-netwerk.

Rendement
Er komt een maximum rendementsregulering van 9% op de kernactiviteiten van het postbedrijf. Het maximum rendement op de universele postdienst wordt verlaagd naar 9%. Voor PostNL blijft het daarnaast belangrijk om het gematigde prijsbeleid van de afgelopen jaren te continueren.

Arbeid
PostNL zal alle postbezorgers van Sandd een baan aanbieden. Voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. Er is, in overleg met de medezeggenschap van Sandd, een sociale regeling voor alle Sandd medewerkers opgesteld.
PostNL zal daarnaast de samenwerking met sociale werkplaatsen continueren. De consolidatie heeft dus geen gevolgen voor hun medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PostNL en Sandd verwachten de transactie op korte termijn af te kunnen ronden. Op dat moment worden meer details gegeven over de integratie en de financiële uitwerking.

Meer informatie
Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken
Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.

0 reacties

17 Jul 2019

16 Jun 2019

26 May 2019

05 May 2019

30 Apr 2019

09 Mar 2019

02 Mar 2019

21 Feb 2019

14 Feb 2019

27 Nov 2018

05 Aug 2018

17 Jul 2018

11 Jul 2018

27 May 2018

12 Apr 2018

25 Feb 2018

01 Feb 2018

21 Sep 2017

20 Jul 2017

13 Jun 2017

03 May 2017

17 Apr 2017

02 Apr 2017

02 Nov 2016

10 Oct 2016

04 Oct 2016

20 Sep 2016

06 Sep 2016

01 Aug 2016

25 Jul 2016

21 Jun 2016

22 May 2016

11 May 2016

30 Mar 2016

10 Mar 2016

06 Mar 2016

27 Jan 2016

15 Dec 2015

26 Nov 2015

19 Nov 2015

17 Nov 2015

13 Oct 2015

07 Oct 2015

18 Sep 2015

13 Sep 2015

11 Aug 2015

18 Jul 2015

13 Jul 2015

24 Jun 2015

21 Jun 2015

19 May 2015

01 Apr 2015

25 Mar 2015

26 Jan 2015

22 Jan 2015

14 Jan 2015

03 Jan 2015

23 Dec 2014

02 Dec 2014

08 Nov 2014

16 Sep 2014

21 Jul 2014

02 Jul 2014

20 Jun 2014

19 May 2014

« Alle bedrijven